Arendame koostöös TalTechiga Eesti raudteeharidust 

Kuna diplomeeritud raudteeinsenere on Eestis suhteliselt vähe, siis võtsime kätte ja otsustasime koostöös TalTechiga Eesti raudteeharidusteed avardada. Tänu sellele on võimalik alates 2022/2023. õppeaastast lisaks teede ja sildade erialadele õppida ka raudtee-ehitust!

Õppeprogramm on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada teadmisi seoses taristu ja raudtee planeerimise, projekteerimise ja ehitamisega ning õppekava eesmärk on valmistada taristuehituse valdkonnas ette raudtee eriala täiendavate teadmiste ja insenerile kohaste hoiakutega projektijuhte ning spetsialiste.

„Koostasime detailse ja põhjaliku programmi, mille tulemusel saab tudeng või läbi avatud ülikooli liituv inimene korraliku ülevaate raudtee-ehitusest ja sinna kuuluvast,” selgitab õppeprogrammi tagamaid Rail Baltic Estonia rajatiste ja põhitrassi vanemprojektijuht Arto Lille.

Õppeaine eesmärk

Õppeaine eesmärk on anda põhiteadmised ja teoreetilised alused tervikprotsessist, mis koosneb raudtee-ehitustööde ning hoolduse planeerimisest, ohutust korraldamisest ja juhtimisest.

Õpiväljundid

Õppeaine läbinud üliõpilane teab rööbas- ja raudtee-ehituse tervikprotsesse, tunneb ehituse projektijuhtimise aluseid, analüüsib projekte ja planeerib selle alusel ehitustegevust, tunneb erinevaid raudtee hoolduse korralduse planeerimise meetodeid ja nende kasutusvõimalusi tagamaks seejuures ohutusnõudeid ning lähtub ehitusmaterjalide valikul eritööde olemusest.

Õppeaine sisu kirjeldus:

 • Ehitusprotsessis osalejad:  omanik, projekteerija, töövõtja, konsultant, nende suhted ja vastutus.
 • Ehitushange, pakkumus ja töövõtuleping.
 • Raudtee-ehituse korraldamise põhimõtted ja eesmärgid.
 • Ehitusprojekti juhtimine
 • Töömahtude, masinate ja tööjõu arvutus
 • Majanduslikud hinnangud
 • Ehitustegevuse korraldamine töömaal
 • Ohutusnõuete tagamine teetöödel
 • Erinevateks töödeks sobivate materjalide valimine

Ainetöö projekti koostamine:

 • Vajalike raudteede ehitusressursside arvutus
 • Spetsialiseeritud töögruppide moodustamine
 • Vedude vajaduse arvutamine
 • Ehituse kalenderplaanimine
 • Tööprotsesside kulude kalkuleerimine