Näidissõidugraafik

Rail Baltica näidissõidugraafik

* NB! Tegemist on illustreeriva materjaliga ning väljumisajad on tinglikult kuvatud vaid illustreerival eesmärgil ega ole aluseks tulevastele tegelikele rongigraafikutele. Sõiduajad põhinevad ETC Transport Consultants GmbH koostatud Rail Baltica opereerimisplaanil ning on hinnangulised. Täpsed sõiduajad ja võimalikud väljumised selguvad siis, kui on paigas raudtee operaator.