Avalikud andmed

Siit leiad osaühing Rail Baltic Estonia avalikud andmed: põhikirja, eetikakoodeksi, nõukogu otsused ja aruanded.

Rail Baltic Estonia OÜ põhikiri
Rail Baltic Estonia OÜ eetikakoodeks

Nõukogu otsused ja aruanded

OÜ Rail Baltic Estonia 2023 majandusaasta aruanne
OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu töökord
OÜ Rail Baltic Estonia 2023 majandusaasta aruande kinnitamine
2021 nõukogu aruanne
2020 nõukogu aruanne
2019 nõukogu aruanne
2018 nõukogu aruanne
2017 nõukogu aruanne

Üldkoosoleku otsused

2024.04.24 Osaühing Rail Baltic Estonia nõukogu koosseisu muudatus
2024.04.03 Osaühing Rail Baltic Estonia nõukogu koosseisu muudatus
2023.12.20 Osaühing Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine
2023.11.13 Osaühing Rail Baltic Estonia nõukogu koosseisu muudatus
2023.01.18 Omaniku ootused osaühingule Rail Baltic Estonia
2022.10.20 Osaühing Rail Baltic Estonia audiitori nimetamine
2022.10.18 Osaühing Rail Baltic Estonia nõukogu koosseisu muudatus
2022.10.05 Osaühing Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine
2022.06.29 - Nõukogu töökord
2022.06.29 - RBE põhikirja ja nõukogu töökorra kinnitamine uues redaktsioonis
2022.04.29 – Aastaaruande kinnitamine
2022.04.14 Omaniku ootused osaühingule Rail Baltic Estonia
2021.10.19 – Rail Baltic Estonia OÜ osakapitali suurendamine
2021.04.30 – Aastaaruande kinnitamine
2021.04.14 – Nõukogu koosseisu muudatus
2021.03.12 – Nõukogu liikmete vastutuskindlustuse lepingu sõlmimine
2020.10.29 – Rail Baltic Estonia OÜ osakapitali suurendamine
2020.09.15 – Omaniku ootused osaühingule Rail Baltic Estonia
2020.05.07 – Aastaaruande kinnitamine
2019.12.20 – Nõukogu koosseisu muudatus
2019.05.08 – Rail Baltic Estonia OÜ osakapitali suurendamine
2019.05.03 – Aastaaruande kinnitamine
2019.02.28 – OÜ Rail Baltic Estonia põhikirja ja nõukogu töökorra kinnitamine uues redaktsioonis
2018.11.29 – Nõukogu liikmete vastutuskindlustuse lepingu sõlmimine
2018.11.02 – OÜ Rail Baltic Estonia omakapitali suurendamine
2018.05.09 – Aastaaruande kinnitamine
2018.04.17 – Nõukogu koosseisu muudatus
2018.04.04 – OÜ Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine
2017.11.07 – Sissemakse RBR
2017.10.24 – OÜ Rail Baltic Estonia põhikirja kinnitamine uues redaktsioonis
2017.09.28 – OÜ Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine
2017.05.19 – Aastaaruande kinnitamine
2016.12.15 – Omaniku ootused
2016.11.22 – Nõukogu koosseisu muudatus
2016.09.23 – Sissemakse RBR
2016.06.18 – Aastaaruande kinnitamine
2016.05.26 – Korruptsiooniohtu ennetavate meetmete rakendamine
2016.04.06 – Audiitori määramine
2015.11.24 – Nõukogu koosseisu muudatus
2015.11.16 – Sissemakse RBR
2015.11.16 – Sissemakse RBE
2014.12.01 – Nõukogu tasud