Avalikud andmed

Rail Baltic Estonia OÜ põhikiri
Rail Baltic Estonia OÜ eetikakoodeks

Üldkoosoleku otsused

2022.06.29 - Nõukogu töökord
2022.06.29 - RBE põhikirja ja nõukogu töökorra kinnitamine uues redaktsioonis
2022.04.29 – Aastaaruande kinnitamine
2021.10.19 – Rail Baltic Estonia OÜ osakapitali suurendamine
2021.04.30 – Aastaaruande kinnitamine
2021.04.14 – Nõukogu koosseisu muudatus
2021.03.12 – Nõukogu liikmete vastutuskindlustuse lepingu sõlmimine
2020.10.29 – Rail Baltic Estonia OÜ osakapitali suurendamine
2020.09.15 – Omaniku ootused
2020.05.07 – Aastaaruande kinnitamine
2019.12.20 – Nõukogu koosseisu muudatus
2019.05.08 – Rail Baltic Estonia OÜ osakapitali suurendamine
2019.05.03 – Aastaaruande kinnitamine
2019.02.28 – OÜ Rail Baltic Estonia põhikirja ja nõukogu töökorra kinnitamine uues redaktsioonis
2018.11.29 – Nõukogu liikmete vastutuskindlustuse lepingu sõlmimine
2018.11.02 – OÜ Rail Baltic Estonia omakapitali suurendamine
2018.05.09 – Aastaaruande kinnitamine
2018.04.17 – Nõukogu koosseisu muudatus
2018.04.04 – OÜ Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine
2017.11.07 – Sissemakse RBR
2017.10.24 – OÜ Rail Baltic Estonia põhikirja kinnitamine uues redaktsioonis
2017.09.28 – OÜ Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamine
2017.05.19 – Aastaaruande kinnitamine
2016.12.15 – Omaniku ootused
2016.11.22 – Nõukogu koosseisu muudatus
2016.09.23 – Sissemakse RBR
2016.06.18 – Aastaaruande kinnitamine
2016.05.26 – Korruptsiooniohtu ennetavate meetmete rakendamine
2016.04.06 – Audiitori määramine
2015.11.24 – Nõukogu koosseisu muudatus
2015.11.16 – Sissemakse RBR
2015.11.16 – Sissemakse RBE
2014.12.01 – Nõukogu tasud