Arendame koostöös TalTechi ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga Eestis raudteeharidust 

Kuna diplomeeritud raudteeinsenere on Eestis suhteliselt vähe, siis võtsime aastal 2020 ohjad enda kätte ja otsustasime koostöös TalTechiga Eesti raudteeharidusteed avardada, tänu millele on võimalik alates 2022/2023. õppeaastast lisaks teede ja sildade erialadele õppida avatud õppe raames ka raudtee-ehitust!

Õppeprogramm on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada teadmisi seoses taristu ja raudtee planeerimise, projekteerimise ja ehitamisega ning õppekava eesmärk on valmistada taristuehituse valdkonnas ette raudtee eriala täiendavate teadmiste ja insenerile kohaste hoiakutega projektijuhte ning spetsialiste.

„Koostasime detailse ja põhjaliku programmi, mille tulemusel saab tudeng või läbi avatud ülikooli liituv inimene korraliku ülevaate raudtee-ehitusest ja sinna kuuluvast,” selgitab õppeprogrammi tagamaid Rail Baltic Estonia rajatiste ja põhitrassi vanemprojektijuht Arto Lille.

Juba 2023/2024. õppeaastast saab Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppida bakalaureuse tasemel ka raudteetransporti!

„Valdkondlikku haridust sai varem omandada hästi kitsas nišis ning paljud tulid õppima ka n-ö paberi pärast,“ märgib Tallinna Tehnikakõrgkooli raudteetranspordi lektor ja õppekava juht Mihhail Kirejev. „Raudteesektor ei ole aga ammu enam pelgalt rööbaste mahapanek või rongi juhtimine. See on väga lai valdkond hõlmates näiteks inseneeriat, keskkonnamõjude hindamist, juhtimist, IKT-d, energeetikat. Samuti ei ole raudteetransport piiritletud riigipiiridega, see on rahvusvaheline ala.“

„Oleme uut, sügisest kehtima hakkavat õppekava lähtuvalt reaalsest tööjõuvajadustest ja tulevikuväljavaadetest arendanud ning konsulteerinud ka Saksamaa ja Austria juhtivate tehnikakõrgkoolide eestvedajatega. Võtsime selgelt suuna laiapõhjalistele teadmistele, seega uus õppekava peaks toetama tööturu ootustele vastava hariduse pakkumist,“ täiendab ta.

Kas ja kui suur huvi TKTK uuendatud raudteetranspordi eriala vastu olema saab, on veel vara öelda, sest esimene uue programmi järgi õppiv lend alustab sügisel. „Kui vaatame meie enda värskelt toimunud logistikaseminari gümnasistidele ning üliõpilastele, siis aktiivne osavõtt ning vägagi sisulised arutelud noortega kinnitavad, et huvi eriala vastu kasvab ning reaalained ka laiemalt on muutumas populaarsemaks,“ lausub TKTK lektor. „Kindlasti on noorte jaoks motiveeriv seegi, et nad saavad kaasa lüüa meie raudteevõrgu kaasajastamises – kiiruste ja mugavuse kasvatamises, turvalisuse tagamises.“