Kes me oleme

Enamat kui lihtsalt töö

Hoolides meie töötajate vaimsest, füüsilisest ja emotsionaalsest heaolust, oleme loonud töökeskkonna, mis garanteerib oma tööst rõõmu tundmise.

Meie südameasjaks on toetada kogu meeskonda nii tööalaselt kui ka väljaspool kontorit. Väärtustame töö- ja eraelu tasakaalu.

Ühine eesmärk

Rail Baltica projekti näol on tegemist nii Eesti kui Balti regiooni mõistes laiemalt sajandi suurprojektiga, mis innustab meid igapäevaselt tegutsema ühise eesmärgi nimel.

Kolleegid toovad välja, et nende igapäevatöö nõuab pühendumist ja valmisolekut lahendada järjest keerukamaid ülesandeid, mis teeb projektist erakordselt põneva väljakutse.

Areng

Avame ukse elukestvaks õppeks, kus kohtuvad võõrkeeled ja kaasaegsed raudtee-alased teadmised.

Projekti rahvusvahelisus võimaldab juurdepääsu ka teiste riikide infrastruktuuri teadmistele ning praktikale.

Kaasav juhtimiskultuur

RBE meeskonnatöö üheks alustalaks on tihe ja selge omavaheline suhtlus. Väärtustame põhimõtet „parim lahendus võidab“, mis tähendab, et kogu meeskond julgeb oma arvamust ja seisukohti lauale tuua.

Sõltumata tööstaažist, kogemusest ja positsioonist on kõik ideed võrdse kaaluga ning käiku läheb antud olukorras ühiselt parimaks tunnistatud lahendus.

Inspireeriv töökeskkond

Meie ettevõttes haigutama ajavat rutiini ei leia – selle eest hoolitsevad positiivsed ja naerusuised kolleegid.

Tööõhkkond on pingevaba, motiveeriv ja elav!
Vaatamata võimalusele töötada eemalt, toob ühine sünergia kolleegid kontorisse kokku.

Paindlik töökorraldus

Toetame täielikult hübriidtöö põhimõtteid ja
pakume oma inimestele lisaks kindlale töökohale ka võimalust töötada just seal, kus neile seda teha meeldib. Olgu selleks õdus kodukontor või metsast ümbritsetud suvila.

Terve sisekliima

Tugev ühtsustunne, terve sisekliima ja oma inimeste hoidmine on suurim saavutus, mida saame lisaks erialastele väljakutsetele pakkuda.

Tunnustame oma inimesi, tiime ja tööalaseid kordaminekuid, aga saame ka niisama kokku, et lihtsalt koos hinge tõmmata ja üksteist paremini tundma õppida.