Loome rohelise rongiühenduse Euroopaga

video play Vaata video täisversiooni
Rail Baltica ehitatakse
Euroopas levinuima
rööpmelaiusega 1435 mm.
Raudtee kogupikkus Balti riikides
on 870 km, millest Eesti osa
213 km.
Projektkiirus reisirongidel on
249 km/h, kaubarongidel 120 km/h.
Kõik ristumised on
eritasandilised.
Eestisse rajatakse 2
rahvusvahelist reisiterminali
Tallinnasse ja Pärnusse ning 12 kohalikku peatust.
Võrreldes teiste transpordiliikidega,
põhjustab raudteetransport
kõige vähem süsinikdioksiidi heidet.
2012
Vabariigi Valitsuse korraldus maakonnaplaneeringu koostamise algatamise kohta.
2013
Planeerimisprotsessi algus.
2014
Rail Baltic Estonia OÜ ja RB Rail AS asutamine.
2015
MTÜ Rail Baltic Business Network asutamine.
2016
Uue trammiliiini ehitus “RB Ülemiste -Tallinna lennujaam” ehituse algus.
Loe rohkem
2017
Uue trammiliiini “RB Ülemiste - Tallinna lennujaam” valmimine.
RB maakonnaplaneeringute KSH aruande heakskiitmine.
2018
RB maakonnaplaneeringute kehtestamine. Loe rohkem
2019
Põhitrassi Pärnu-Rapla ja Rapla-Harjumaa lõikude projekteerimislepingute sõlmimine. Loe rohkem
2020
Põhitrassi Pärnu-EE/LV piir lõigu projekteerimislepingu sõlmimine. Loe rohkem
2021
Tallinna ringtee Saustinõmme viadukti valmimine. Loe rohkem
2022
Rail Baltica Pärnu kaubaterminali ja hoolduskeskuse eelprojekti valmimine. Loe rohkem
2023
Põhitrassi II lõigu ehitushanke väljakuulutamine Loe rohkem
2024
Esimese Harjumaa lõigu põhitrassi ehituslepingu sõlmimine Loe rohkem

Rail Baltic Estonia tööandjana

Lisaks suurepärasele kollektiivile ja õdusale töökeskkonnale, pakub Rail Baltic Estonia oma töötajatele konkurentsivõimelist palka, huvitavat ja väljakutseterohket tööd, spordi- ja tervisetoetust, erinevaid kompensatsioone, koolitusi ning ühisüritusi.

Vaata ettevõtte tööpakkumisi
"Rail Baltic Estonias hoolitakse nii keskkonnast, töötajate vaimsest ja füüsilisest tervisest kui ka sellest, et Eesti kõrgharidusmaastikul säiliks raudteenduse õppimise võimalus. Lisaks sellele, et RBE annab võimaluse saada osa sajandi suurprojektist, annab ta ka võimaluse olla osa parimast võimalikust kollektiivist!"
Kelly Koort
kommunikatsioonispetsialist
“I feel that my employer provides great care to its employees and is supportive both professionally and personally (especially during Covid), and this makes me feel extremely valued as an employee. Personal growth is encouraged to develop skills, and this can open doors in terms of career advancement within the company.”
Stephen James Millar
kontrollingu üksuse juht
"Toetav ning professionaalne kollektiiv. Tööandja panustab töötajate tervise hoidmisesse. Igal töötajal on võimalus anda enda panus organisatsiooni kujundamiseks."
Katrin Rannama
maatoimingute juht

Rail Baltica näidissõidugraafik

* NB! Tegemist on illustreeriva materjaliga ning väljumisajad on tinglikult kuvatud vaid illustreerival eesmärgil ega ole aluseks tulevastele tegelikele rongigraafikutele. Sõiduajad põhinevad ETC Transport Consultants GmbH koostatud Rail Baltica opereerimisplaanil ning on hinnangulised. Täpsed sõiduajad ja võimalikud väljumised selguvad siis, kui on paigas raudtee operaator.