Hanked

Hanked

2016. aasta septembris sõlmisid Rail Baltica projektiga seotud osapooled tööjaotuse ja kohustuste kokkuleppe. Sellega on kokku lepitud projekti ehitusfaasi administreerimise ning tehnilise ülesehituse pooles.

Piiriüleste tegevuste eest projektis ning suurt ühisosa omavate tegevuste eest, nagu uuringud ja projekteerimine, vastutab ühisettevõte RB Rail AS. Samuti korraldab RB Rail AS ehitusmaterjalide hanked, kui ühishanked annavad mastaabisäästu.

Ehitustegevuste hanked nii raudteetammi, sildade-tunnelit-teede, depoode ja jaamade kui raudtee pealisehituse osas viivad läbi ning nende eest vastutavad kolm Balti riiki oma territooriumil toimuvate tegevuste osas. Täpsemat informatsiooni leiab hanketoimingute ja vastutusalade kohta siit.

Hankenumber: 276689
Väljakuulutamine: 10.05.2024
Osalemise tähtaeg: 10.06.2024
Korraldaja: osaühing Rail Baltic Estonia
Käimasolev hange
Hankenumber: 278160
Väljakuulutamine: 06.05.2024
Osalemise tähtaeg: 06.06.2024
Korraldaja: Riigi Tugiteenuste Keskus
Käimasolev hange
Hankenumber: 278442
Väljakuulutamine: 22.04.2024
Osalemise tähtaeg: 28.05.2024
Korraldaja: osaühing Rail Baltic Estonia
Käimasolev hange
Hankenumber: 278102
Väljakuulutamine: 22.04.2024
Osalemise tähtaeg: 28.05.2024
Korraldaja: osaühing Rail Baltic Estonia
Käimasolev hange
Hankenumber: 279113
Väljakuulutamine: 03.05.2024
Osalemise tähtaeg: 17.05.2024
Korraldaja: osaühing Rail Baltic Estonia
Lõppenud hange