10.–11. aprillil peeti Tallinnas Swissôtelis Rail Baltica aastakonverents Rail Baltica aastakonverentsi avas peaminister Jüri Ratas.

Ürituse esimene päev oli pühendatud projekti arengu ja potentsiaali aruteludele, keskendudes üleeuroopalise transpordivõrgu koridoridele. Allteemad olid eelkõige TEN-T võrgu Põhjamere-Läänemere põhivõrgu koridori, Euroopa Liidu transpordiprojektide rahastamine pärast aastat 2020 ja selle mõju Rail Baltica projektile, piiriüleste projektide rakendamisel saadud õppetunnid ning see, miks on Rail Baltic oluline Soome jaoks. Avapäeval kohtusid ka tippametnikud, arvamusliidrid ja tööstusharu esindajad Baltikumist, Poolast, Soomest ja Rootsist ning Euroopa Komisjonist ja Euroopa Parlamendist.

Teine päev oli tööstusharu tarnijate päev (ingl industry suppliers’ day). Selle eesmärk oli tuua kokku tarnijad nii kolmest Balti riigist kui ka kaugemalt ning esitleda neile Rail Baltica raudtee projekteerimisjuhiseid ja 2018. aasta peamisi projekteerimishankeid. Samuti tutvustati osalejatele 2018. aasta hangete loetelu. Teisest päevast võttis osa üle 300 ettevõtte 24 riigist.

Aastakonverents oli ettevõtetele ka hea võimalus luua projekti raames sidemeid ja sõlmida partnerlussuhteid. Nagu eelmisel aastal nii said tarnijad ka nüüd reserveerida endale koha tarnijate kohtumisel (ingl suppliers’ meeting point).

Konverentsi ettekannetega on võimalik tutvuda siin.