Kärt Mae, Rail Baltic Estonia keskkonnajuht


Kevad on käes ning ehitustööd Rail Baltica trassil on täies hoos, mis tähendab ühtlasi, et RBE keskkonnatiimil on kiired ajad. Lisaks ettevalmistustöödele ja arendusele, on tarvis silma peal hoida ka platsil toimuval. Just ehitusplatsil selgub lõpuks, kuidas meie kirjutatud keskkonnakorralduskavad ka tegelikult ellu rakenduvad ja mida peaksime neis parandama, et ehitusega seonduvat keskkonnamõju veelgi vähendada.

22. aprillil on rahvusvaheline Maa päev, mille fookuseks tänavu on plastikuga seotud reostuse vähendamine. Peame oluliseks meelde tuletada, et lisaks raudtee alla jäävale maa-alale on ehitustegevusel alati ka laiem mõju. Ehitamisega paralleelselt käivad paratamatult ka ajutised tööd. Näiteks on tarvis maad ehitussoojakute ning juurdepääsude rajamiseks, materjalide ladustamiseks ning muuks ehitustöödega seotud tegevusteks.

Lisaks sellele kasutatakse ehitusel ka ajutiselt materjale, mis on vajalikud ainult kindlas ehitusetapis. Näiteks vormidena, kinnituste või tähistustena. Selliseid lahendusi võib muu hulgas vaja minna nii betoonivalul, tellingute rajamisel, tähistuste ja märgistustena või nende kinnitamisel, aga ka ajutiste piirdeaedade rajamiseks. Tihti tehakse ajutiste tööde jaoks mõeldud vahendeid plastikust. Plastiku kasutamist ajutise lahendusena tuleb ette ka Rail Baltica ehitusel, milleks võivad olla näiteks loomade ehitusplatsilt eemale hoidmiseks või säilitatava taimestiku tähistamiseks mõeldud tõkked.

Kuigi eesmärgiks on plasti kasutamist vähendada, siis neis olukordades kus see võimalik pole, peame tagama, et sellest ei tekiks reostus. Oleme RBE keskkonnakavades näinud ehitajale ette kohustuse selliseid ajutisi lahendusi pidevalt kontrollida ning asendada selleks, et lagunevad materjalid ei satuks loodusesse. Samamoodi kontrollivad RBE keskkonnajärelevalve eksperdid, et kõik platsil kogutavad jäätmed, sealhulgas näiteks plastikust pakkematerjalid, oleksid ladustatud nii, et need ei satuks mingil moel keskkonda.

Oleme varasemast kogemusest teistel ehitusobjektidel näinud, et plastiku loodusesse sattumise vältimiseks peab teavitustöö olema pidev ja kontroll igapäevane. Meie eesmärk on tagada, et Rail Baltica ehitustööde juures on meie loomastik ka selle ohu eest kaitstud.

Kontrollimas saarma takistamiseks paigaldatud võrku.