Rail Baltic Estonia sõlmis olulise lepingu, mille tulemusel töötatakse välja allianss hankestrateegia, mis on aluseks suuremahuliste Rail Baltica raudtee ehitustööde hankimiseks. Leping sõlmiti ühispakkujatega BrainTeam OÜ ja Vison Oy.

“Rail Baltica raudtee peab valmima 2030. aastal ning pingeline ajakava tingib ka selle, et otsime pidevalt võimalusi, et oma tegevusi tõhustada. Üleminek koostööpõhisele või allianss hankemudelile võimaldab meil eelduslikult selle aasta lõpus kuulutada välja äärmiselt mahukad, mitmesaja miljoni eurosed hankepaketid, millega hangime ehitustöid valdavalt raudtee pealisehituse ja osaliselt ka raudtee alusehituse teostamiseks,” selgitas Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

“Meil on hea meel ja suur au anda panus ühe olulisima taristuprojekti õnnestumisse. Paindlik, koostööd ja innovatsiooni soosiv Allianss lepingumudel on tõestanud end just keerulistes ning väljakutseid pakkuvates projektides meie põhjanaabrite juures viimase 12 aasta jooksul. Senise kogemuse puhul ei ole allianss mudel aidanud kaasa ainult projektide parematele kvaliteedi ja finantstulemustele, vaid muutunud ehituskultuuri, mille keskmes on koostöö, usaldus, läbipaistvus ning inimesed, kes päriselt projektile väärtust loovad.  Alliansi eesmärk on õnnestuda koos. Usume, et koostöös Rail Baltic Estonia ja teiste partneritega suudame leida parimad võimalused ja lahendused, kuidas aidata kaasa kogu Rail Baltica projekti õnnestumisele,” ütles BrainTeam OÜ partner Sulev Senkel.

Sõlmitud lepingu maksumus on ligikaudu 1 miljon eurot ja kestab sõlmimisest kuni ehitustööde lõpetamiseni.

Lepingu esemeks on Eesti Vabariigi territooriumil Rail Baltica raudtee Ülemiste -Pärnu põhitrassi pealisehituse, Tootsi-Pärnu põhitrassi ning Pärnu-Läti piir põhitrassi ehituse realiseerimiseks Allianss hankestrateegia ja lepingu mudeli väljatöötamine. Lepingu täitmise tulemusena valmistab konsultant ette hankedokumendid (sh hankelepingud) ning konsulteerib ehituslepingute täitmise jooksul osapooli. Konsultant nõustab tellijat hankemenetluste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, samuti Alliansi lepingu mudeli rakendamisel ehk tööde teostamise käigus kuni nende vastuvõtmiseni.

Allianss hangete väljakuulutamine on kavandatud 2024. aasta lõpus. Allianss hanked ei ole Eestis tavapärased, nende kestvus on seni praktiseeritutest pikem ja keskendub meeskonna toimivusele ning väärtustele ja eesmärgile saavutada projektile parim lahendus. Alliansslepingud plaanib Rail Baltic Estonia sõlmida 2025. aasta I poolaasta jooksul.

Lepingut finantseeritakse 85% ulatuses Euroopa ühendamise rahastust.