Maanteeamet ja Rail Baltic Estonia allkirjastasid ettevõttega AS YIT Infra Eesti lepingu Luige–Saku neljarajalise lõigu ehitamiseks. Lepingu osaks on ka Rail Baltica põhitrassi ületav Saustinõmme viadukt. Lepingu kogumaksumuseks on 19 miljonit eurot.

Rail Baltic Estonia tehnilise juhi Anvar Salometsa sõnul on rajatav Saustinõmme viadukt raudteeprojektile märgilise tähendusega. „Viimastesse kuudesse langeb mitmeid olulisi arenguid Rail Baltica rajamisel – Pärnu-Rapla lõigul on alustatud põhiprojekti koostamisega, sõlmitud on esimesed maade omandamise kokkulepped ning Saustinõmme viadukti näol lüüakse kopp maasse Rail Baltica põhitrassi ehitusel,“ märkis Salomets.
Tema sõnul lahendatakse koostöös Maanteeametiga või suuremate võrguvaldajatega lähiaastatel erinevaid tulevase Rail Balticu ning olemasoleva taristu ristumisi. See tähendab nii maanteeviaduktide ehitamist, kõrgepingeliinide ja gaasitorustike ümberpaigutamist jm.

Sõlmitud ehituslepingu objektiks on 4,1 kilomeetri pikkune eraldusribaga neljarajaline maantee, mis ühendab Luige ja Saku liiklussõlmi. Lisaks Rail Balticu trassi ületavale maanteeviaduktile on lõigule planeeritud ka Saku liiklussõlme uued paarisviaduktid ning loomatunnel. Kolmest teelõigule tulevast paarisviaduktist üks, Saustinõmme viadukt, hakkab ületama planeeritud Rail Balticu trassi. Lepingu kogumaksumuseks on 19 miljonit eurot.

 „Luige-Saku teelõigu valmimisega saab viimane ohtlik pudelikael Tallinna ringteelt eemaldatud,“ selgitas Maanteeameti põhja regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Tükk. „Ehitustööde järgselt on võimalik Tallinna ringteel alates Kanamast kuni Väo sõlmeni sõita terves ulatuses mööda 2+2 ristlõikega maanteed.“

Ehitustöödega on plaanis alustada maikuus ja kõik tööd peaksid olema lõppenud 2021. aasta II kvartaliks. Ehitustööde kogumaksumus on 19 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus Maanteeameti tööde osale on 85% ja Rail Baltic Estonia OÜ poolt finantseeritav Saustinõmme viadukt ning sellest tulenevad lisatööd moodustavad ca 36% kogumaksumusest.