2018. aasta 13. juulil allkirjastasid Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA), kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS, Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Läti Transpordiministeerium ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) toetuslepingu Rail Baltica raudteetaristu ehitamiseks, mille koguväärtus on 130 miljonit eurot. CEFi toetus moodustab kuni 85% abikõlblikest kuludest, toetades projekti elluviimist maksimaalselt 110 miljoni euroga.

Euroopa Ühendamise Rahastu poolse toetuse abil on võimalik liikuda edasi ehitustöödega Leedus lõigul Kaunas-Leedu/Läti piir, sisaldades sillaehitust üle Nerise jõe ning raudteele ligipääsuteede rajamist kogu lõigu ulatuses, samuti alustada Eestis ettevalmistavaid töid ehituse tarbeks Pärnu-Läti piiri lõigul. Ühtlasi võimaldab CEF lisatoetus projekteerida Lätis raudteelõik Upeslejasest Vangažini; konsolideerida esialgne tehniline lahendus terve raudteeliini ulatuses; jätkata Rail Baltica elementide väljaarendamisega; tuvastada taristu komponendid, sisendid ja vahendid, mida oleks projekti ulatuse tõttu kulutõhusam hankida konsolideeritud viisil; korraldada põhjalik varustajate turu-uuring eesmärgiga kindlaks määrata optimaalsed hanke- ja rakendusstrateegiad ning valmistada ette valmiva taristu juhataja valimine. Suurendades sel viisil rahvusvahelise projekti küpsust, on võimalik kindlustada tõhusam projektijuhtimine.

Täiendav toetus on mõeldud kasutamiseks järgnevate tegevuste rahastamiseks: uuringute ja hindamiste läbiviimine, tehniline projekteerimine, eelprojektsioon, ruumiline planeerimine, ehitustööd, omanikujärelevalve ning projekti elluviimist toetavate meetmete rakendamine.

Raha, mis eraldati Rail Baltica projekti ehitamiseks Euroopa Ühendamise Rahastu poolt, jaguneb kolme Balti riigi vahel sõlmitud toetuslepingu alusel vastavalt iga riigi panusele: Eesti panus on ligikaudu 6 miljonit euro (CEF toetus seejuures ca 5,1 miljonit eurot), Lätil umbes 8 miljonit eurot (CEF toetus seejuures ca 6,9 miljonit eurot) ja Leedul ligikaudu 115,6 miljonit eurot (CEF toetus seejuures ca 98,4 miljonit eurot).

Eelnevalt on kolm Balti riiki ja RB Rail AS allkirjastanud Rail Baltica ehitamiseks Euroopa Ühendamise Rahastuga kaks toetuslepingut. Koos 2018. aasta 13. juulil sõlmitud kolmanda lepinguga on Euroopa Liidu abikõlbulike kulude koguväärtus Rail Baltica projekti raames olnud ligikaudu 824 miljonit eurot.  CEF panus tulevaste tegevuste majanduslikuks toetuseks on seejuures maksimaalselt 683 miljonit eurot, mis moodustab 85% kõigist abikõlbulikest kuludest.

Kolme sõlmitud toetuslepingu alusel jagunevad riikide panused järgnevalt:

  Abikõlbulikud kulud CEF toetus
EE 235 miljonit eurot  194 miljonit eurot
LV 303 miljonit eurot  247 miljonit eurot
LT 286 miljonit eurot  242 miljonit eurot
KOKKU: 824 miljonit eurot  683 miljonit eurot