Rail Baltic Estonia sõlmis Hispaania ettevõttega Ardanuy Ingeneria S.A. lepingu Rail Baltica Harjumaa ja Pärnumaa kohalike peatuste projekteerimiseks.

Äsja sõlmitud leping sisaldab endas Rail Baltica Harju- ja Pärnumaa kohalike peatuste ooteplatvormide, üle- või altpääsude, välialade, parklate ja juurdepääsuteede projekteerimist eelprojekti staadiumini.

„Jaamahoonete ja ooteplatvormide vaheliste ülepääsude puhul võetakse kasutusele täna käimasoleva Raplamaa kohalike peatuste projekteerimise raames valmivad tüüpprojektid, mis kohandatakse vastavalt kohalikele oludele,“ selgitas Rail Baltic Estonia kohalike peatuste vanemprojektijuht Rauno Lee.

Lee sõnul on tänaseks töö Rail Baltica kohalike peatuste osas käimas praktiliselt kogu trassi ulatuses. Erandiks on vaid Lõuna-Pärnumaal tühistatud maakonnaplaneeringu alale jäävad Surju ja Häädemeeste, mille arendamisega jätkatakse pärast uue planeeringu kehtestamist. „Lõigul Tallinn-Pärnu on samas detailplaneeringud algatatud juba üheksa kohaliku peatuse puhul, algatamist ootab veel vaid Rae valda kavandatud Assaku kohaliku peatuse detailplaneering.“

Ardanuy Ingeneria S.A. hakkab projekteerima seitset Rail Baltica raudteel paiknema hakkavat kohalikku peatust. Harjumaal Assaku, Luige, Saku ja Kurtna peatused ning Pärnumaal Kaisma, Tootsi ja Urge peatused. Projekteerimistööd kestavad lepingu järgi 5 kuud, millele lisandub hinnanguliselt 3 kuud ehituslubade taotlemiseks. Projekteerimislepingu maksumuseks on 368 000 eurot ilma käibemaksuta.

Kohalike peatuste puhul on kavas rajada peatustega seotud raudteerajatised samas ajaaknas põhitrassi ehitamisega ning teenindavad rajatised (hooned, välialad, juurdepääsud) vahetult enne raudtee opereerima hakkamist.

Eelmise aasta algusest käib Rail Baltica Raplamaa kohalike peatuste projekteerimine. Eelprojektid on valminud iga peatuse ooteplatvormidele, samuti jaamahoonete ja ooteplatvormide vaheliste ülepääsude tüüpprojektidele. Koostamisel on välialade, parklate ja juurdepääsude eelprojektid. Projekteerimistööde teostaja on AS Novarc Group.

Rail Baltica Rapla jaam

Regionaalrongid, mis hakkavad Rail Baltica opereerimisplaani kohaselt liikuma Tallinnast Riiani teevad Eesti piires 13 peatust – lisaks kohalikele peatustele ka Pärnu rahvusvahelises reisiterminalis. Rail Baltica kohalikud peatused Eestis:  Assaku, Luige, Saku, Kurtna, Kohila, Rapla, Järvakandi, Kaisma, Tootsi, Urge, Surju ja Häädemeeste. Hinnanguliste reisiaegadega on võimalik tutvuda siin – https://www.rbestonia.ee/naidissoidugraafik/.