Rail Baltica projekti raames kavandatava Ülemiste reisiterminali funktsionaalsuse analüüsi kohaselt on Ülemiste parim asukoht ühendamaks riigisisest ja rahvusvahelist rongiliiklust kõigi teiste transpordiliikidega; bussiliikluse toomine ühisterminali annaks tõuke ühistranspordi uuenemisele ja looks eeldused sõiduautode liikluskoormust vähenemiseks Tallinna linnasüdames.

Inseneribüroos Stratum valminud Ülemiste terminali põhi- ja kõrvalfunktsioonide analüüsi kohaselt näitab vastav kogemus sarnaste objektidega mitmel pool maailmas, et multimodaalsed terminalid on olulised taristulahendused, mis aitavad reeglina kaasa ühistranspordi populaarsuse tõusule.

“Multimodaalse ühistransporditerminali ehk ühisterminali eduka toimimise peamiseks aluseks on selle asukoht ehk paiknemine logistiliselt võimalikult soodsas kohas, mis võimaldab ühendada erinevad transpordiliigid ja tagab soodsad ümberistumisvõimalused ühelt transpordiliigilt teisele,” kommenteeris TTÜ transpordiplaneerimise professor ja Stratumi insener Dago Antov. Analüüs näitab, et Tallinna puhul on just Ülemistel mitmeid olulisi eeliseid mõnede teiste asukohtade ees. “Ülemiste terminal paikneb kahe Eesti peamise magistraaltee ehk Narva ja Tartu maantee ristumiskohas, lisaks on Ülemistelt Järvevana tee kaudu soodne ühendus Pärnu, Viljandi ja Lääne-Eesti suundadel,” märkis Antov.

Stratumi analüüs prognoosis ka tänaseid operaatoreid küsitledes ühisterminali läbivate reisijate arvu ja toob välja miinimum-, baas- ja maksimumstsenaariumid kuni aastani 2040. Näiteks 2030. aastal võiks baasstsenaariumi kohaselt ühisterminali läbida 16 100 inimest ööpäevas. Juhul kui kaugbussiliiklus Ülemistele ei koli, võib ühisterminali kasutus analüüsi kohaselt kahaneda 20-40%.

Lisaks kaasneb ühisterminali loomisega mitmeid muid positiivseid mõjusid, nagu näiteks eri linnaosade ühendamine ilma vajaduseta läbida kesklinna, pargi-ja-reisi süsteemi laiendamise võimalus, linnaväliste elurajoonide ühendatavuse parandamine ning maakonna ühistranspordi konkurentsivõimelisuse kasv, senise bussijaama ala vabastamine uutele funktsioonidele ja ühtlasi kaugbusside seisakute leevendamine Tartu maanteel Sossi mäel.

“Kogumõjuna annaks ühisterminal seega tõuke ühistranspordi arenemisele ja kvaliteedikasvule ning ühtlasi looks eeldused Tallinna kesklinnas liiklevate sõiduautode arvu vähenemiseks,” osutas professor Antov.

Ülemiste terminali põhi- ja kõrvalfunktsioonide analüüsi terviktekst on leitav SIIT