Hankija, ühisettevõte “RB Rail AS”, juriidilise aadressiga Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga LV-1010, Läti, teatab avatud hankest nimetusega “Rail Baltica taristu juhtimise uuring”.
Hanke nr. RBR 2017/18.
Hanke CPV kood: 79000000-4 (Legal, marketing, consulting, recruitment, printing and security commercial services.).
Käesolev hange on kaasfinantseeritav Euroopa Ühenduse Rahastust (Connecting Europe Facility CEF).
Käesolev hange teostatakse vastavalt Läti riigihangete seadusele.

Hanke sisu
Hanke sisuks on Rail Baltica taristu juhtimise analüüs vastavalt tehnilises spetsifikatsioonis (Hankeregulatsiooni lisa 2) toodud kirjeldusele.
Uuring katab kogu Rail Baltica projekti. Uuring tulemused esitatakse Lätis.

Hankedokumentide väljastamine
Hanke regulatsioon koos vajalike lisadega on saadaval Hankija kodulehel http://www.railbaltica.org/tenders/. Huvitatud isikutel on võimalik dokumentatsiooniga tutvuda ja saada paberkoopiad RB RAIL AS kontorist aadressilt 8-7 Krišjāņa Valdemara iela, 4. korrus, Riia, LV-1010, Läti. Avatud hanke regulatsioon on saadaval tasuta.

Pakkumuste esitamine
Pakkumus esitatakse füüsiliselt kohale tulles, kulleriga või tähitud kirjaga RB RAIL AS kontorisse saates, aadress 8-7 Krišjāņa Valdemara iela, 4. korrus, Riia, LV-1010, Läti.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. august 2017.a. kell 10.00.

Pakkumuste avamine
Pakkumuste avamine toimub hankekomisjoni avatud koosoleku käigus 14.augustil 2017.a. algusega kell 10.00 RB RAIL AS kontoris, aadressil 8-7 Krišjāņa Valdemara iela, 4. korrus, Riia, LV-1010, Läti.

Hankija kontaktisikud
Hanget puudutavates administratiivsetes küsimustes: juhtiv hankespetsialist Mārtiņš Blaus, tel: +371 28118533, e-mail: martins.blaus@railbaltica.org
Hanke sisu osas: arendusjuht Kaspars Briškens, e-posti aadress: kaspars.briskens@railbaltica.org