Catherine Trautmann: Ka Poola on Rail Baltica pardal Euroopa transpordivõrgustikus TEN-T Rail Baltica projekti eest vastutava Catherine Trautmanni sõnul on nüüd ka Poola mõistnud oma rolli kolme Balti riiki läbiva kiire raudteeühenduse tagamisel. Poola plaanib projektiga liituda kohe-kohe, vahendab Postimees.

„Selline suur projekt, kus osaleb mitu liikmesriiki, on alati suur väljakutse. Iseäranis veel olukorras, kus sellises mõõtkavas projekti pole varem tehtud,“ rääkis Ljubljanas Baltikumi ajakirjanikele ELi transpordivõrgustiku Põhjamere-Läänemere koridori koordinaator Catherine Trautmann. „Ma teadsin, et see projekt ei saa olema lihtne, et selles tuleb ette takistusi,“ lisas ta.

Trautmann kinnitas, et on jõutud väga olulisse etappi. Ühelt poolt on saavutatud kokkulepe tehnilistes juhistes, mis määravad taristuehituseks vajalikud tingimused, teisalt on tulnud täpsustada Rail Baltica ühisettevõtte ja liikmesriikide valitsuste suhteid. „Vahepeal võivad suhted ühisettevõtte ja valitsuste vahel olla keerulised, mistõttu tuleb leida tasakaal kolme Balti riigi oma- ja ühishuvide ning Poola ja Soome kaasamise vahel,“ märkis Trautmann, kes on pidanud viimastel kuudel ka ise Euroopa Komisjoni poolt panustama selle tasakaalu leidmisse.

Iseäranis uhke on Trautmann edusammude üle, mis on tehtud seoses Poola kaasamisega. „Poolakad on projektiga liitumas,“ kinnitas ta. Ühtlasi räägitakse juba ühishangete tegemisest koos Poolaga.

„Samm sammu haaval jõuame lähemale ühisele nägemusele. See on võtmetähtsusega selleks, et me ei ehitaks odavat taristut,“ toonitas ta. Trautmanni sõnul peab rajatav Rail Baltica ühelt poolt suutma vedada nii reisijaid kui ka kaupu, kuid teiselt poolt peab saama seda kasutada ka kaitse-eesmärkidel, st sõjaväevarustuse veoks.

„Mis on täna peamised väljakutsed? Loomulikult on üks väljakutse eelarve, ELi rahastuse jätkumine, kuid me oleme täiesti kindlad, et Rail Baltic on Euroopa Komisjoni jaoks prioriteet. See projekt on lisaks kolmele Balti riigile vajalik ka Soomele ja Poolale, aga ka Holland on selle vastu huvi üles näidanud,“ märkis Trautmann.

Projektile on tema sõnul tuge väljendanud ka Saksamaa ja Belgia. Trautmann tunnistas, et Soome alguses ei toetanud projekti nii selgelt, kuid nüüd on näha, et jää hakkab sulama. „Skandinaavia riigid on veel kõhklevad,“ lausus euroametnik, viidates peaasjalikult Rootsile.

Refereeritud ajalehest Postimees