Täna Tallinnas toimuval konverentsil arutavad nii Eesti kui välisriikide eksperdid Rail Baltic kiirraudtee mõjusid erinevates skaalades: Põhja-Euroopa dimensiooni sisaldav regionaalne; Eesti üleriigiline ja Tallinna ning Pärnu kohalik skaala.

Rail Baltic Estonia juht Indrek Orav tegi täna Tallinnas toimuval Rail Balticu teemalisel konverentsil plaanitava raudteeühenduse majanduslikest ja ruumilistest mõjudest.

Rail Baltic toob Orava sõnul Eesti oluliselt lähemale Euroopa turgudele ja vastupidi ning aitab kasvatada Eesti konkurentsivõimet. Ühtlasi pakub Rail Baltic Orava sõnul paremaid võimalusi reisimiseks ning aitab seeläbi arendada Eesti turismi.

Oma ettekandes tõi Orav välja ka Rail Balticu seotud riskid nagu näiteks planeeritust väiksemad kaubavood ning planeeritust kõrgemad hoolduskulud.

Hollandi linnaplaneerimise ja arhitektuuriekspert Ton Venhoeven rääkis konverentsil peetud ettekandes, et Rail Baltic on Eestile väga oluline valik. “Raudteeühendusi arendatakse praegu igal pool, lisaks Euroopale aktiivselt ka Aasias. Eesti otsustada on, kas olla selles võrgustikus osaline või jääda sellest kõrvale.

„Mõelda tuleb suurelt, mitte ainult kohaliku transpordi plaanilt. Rongiterminali ümbrusest peab kujunema üks linna olulisi sõlmpunkte, kuhu koondub nii äri, kaubandus kui teenindus. Selles keskuses tuleb juba varakult mõelda mitmetasandiliselt – orienteeruda suuresti jalakäijatele, lahendada eos parkimisküsimused,” lisas ta.

Rail Balticu projektijuhi Miiko Perise sõnul mõjutab uus rongiühendus nii Eesti kui kogu regiooni elanike liikumis- ja ettevõtlusvõimalusi ning sealjuures avalikku ruumi, majandust, inimeste mobiilsust ja kohalikku elukorraldust.

“Rail Balticul on piltlikult öeldes külgetõmbejõud, mis mõjub reisijatele ja kaubavoogudele ka kaugemal, ulatudes nii Helsingisse kui miks ka mitte Peterburgi. On palju näiteid nii Euroopast kui mujalt maailmast, kuidas raudtee on andnud piirkonnale uue hingamise ja edendanud mitte ainuüksi majanduse, vaid kogu kohalikku ja regionaalset elukorraldust nii, et inimesed uue raudtee olemasolust rõõmu tunnevad,” leidis ta.

Ka Eestis tuleb Perise sõnulmõelda mitte ainult sellele, milline tulevane raudtee tehniliselt välja hakkab nägema, vaid millised on tervikmõjud.

Allikas: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/hollandi-ekspert-rail-balticust-moelda-tuleb-suurelt-mitte-ainult-kohaliku-transpordi-plaanilt?id=71112883