Eesti Omanike Keskliidu (EOKL) volikogu arutas seoses avalikkuse ees taaskord tõstatatud Rail Balticu võimaliku asukoha teemaga raudtee trassikoridori variante ja toetab rahandusminister Sven Sesteri ettepanekut kaaluda kiirraudtee rajamist läbi Nabala looduskaitseala.

EOKL juhatuse esimehe Priidu Pärna sõnul on Eesti loodusvarad ja omandiõigus mõlemad põhiseadusega kaitstud hüved ning neid tuleb võrdselt kaalukausile panna.

“Ei ole õige mantra, et looduskaitselised huvid on automaatselt kõrgemad teistest avalikest ja erahuvidest,” kirjutati liidu poolt edastatud pressiteates.

Keskliidu hinnangul on väheasustatud Nabala kaudu raudteed rajades teekoridor eraomandit ja inimesi kõige vähem koormav. Samuti on antud trassilahendus liidu sõnul kõige sirgejoonelisem, mistõttu on selle rajamine ja hooldamine maksumaksjale kümneid miljoneid eurosid odavam.

EOKL volikogu esimehe Anto Raukase sõnul ei toetanud teaduste akadeemia sellisel kujul Nabala looduskaitseala rajamist ning raudtee saab optimaalseimalt ehitada ka läbi looduskaitseala, kus puudub tiheasustus, kuid samas on võimalik tagada looduskaitseliste eesmärkide saavutamine.

Omanike esindusorganisatsiooni arvates on Eestis omand ülekitsendatud ning keegi ei kompenseeri neid kitsendusi.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/majandus/2b4f7e24-377e-4e17-8c5a-99c02a58a134/omanike-keskliit-rail-baltic-peaks-kulgema-labi-nabala-looduskaitseala