Ühtne raudree rööpmelaius Lääne-Euroopaga kiirendaks liitlaste sõjatehnika ning varustuse toomist Balti riikidesse.

Praegu jõuab Euroopast Balti riikidesse toodav sõjatehnika mereteed pidi Riiga, kust see siis raudteed mööda laiali veetakse. Lääne-Euroopa rööpmelaiusega raudtee ulatub täna Poolast Kaunaseni, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Täna saabus USA järjekordne roteeruv sõjatehnika – neli tanki, kümme jalaväe lahingumasinat ning kaks pioneeritanki. Need toodi laevaga Saksamaalt Riiga ning sealt jätkus tee mööda raudteed. Kõige otsem tee oleks olnud raudteed mööda läbi Poola, kuid Balti riikide rööpmelaius ei ühti Euroopa omaga.

Kaitseväe toetuse väejuhatuse ülem kaptenleitnant Roman Lukas ütles, et raudtee on üks olulisemaid vägede liigutamise vahendeid. Ta täpsustas ka, kuhu see võimaldaks rongiga kraami vedada, kui Rail Baltic valmib.

“Lihtsalt meil on tööriistakasti lisandunud uued tööriistad, mida me saame kasutada. Ilmselgelt sellisel puhul me kasutaks ka raudteed lõppsihtpunktina Tallinnas, Tartus või Tapal – seal kus seda meil just tarvis on. Aga raudtee on üks olulisemaid vägede liigutamise vahendeid. Jääb ainult loota, et see uus raudteeühendus tekib, nii et me seda kasutada saame. Tal on ilmselgelt strateegiline dimensioon,” rääkis Lukas.

Kõik sõltub sellest, millised lepingud on liitlastel sõlmitud raudtee- ja laevatranspordi ettevõtetega. Euroopas on raudteel laevaliiklusega mitmeid eeliseid, hindab Lukas.

“Ma julgen arvata, et raudteetransport on Euroopa mõistes mõnevõrra kiirem, ja massid, mida saab sellega liigutada, on mõnevõrra suuremad. Ehk raudtee reeglina kannab rasket laadungit. Iga laev seda ei kanna. Ja laevade puhul tuleb otsida sobivaid sadamaid, kuhu nad saavad silduda, kus kaupa maha laadida. Enamikud raudtee ümberlaadimiskohad seda kõike võimaldavad,” rääkis kaptenleitnant.

Seni on liitlaste tehnikat laevaga toimetatud Paldiskisse ja sealt edasi maanteed mööda õppuste alale Kesk-Eestisse. Sõdurid on transpordilennukitega maandunud Ämaris.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/eesti/e374071f-a019-40dd-9aa4-cc26189a8286/rail-balticul-on-ka-strateegiline-dimensioon