Täna sõlmiti Kohila vallavalitsuse ja Rail Baltic Estonia vahel koostööleping Rail Baltica Kohila peatuse projekteerimiseks ja ehitamiseks. Vastavad koostöölepingud sõlmitakse 2021. aastal kõigi valdadega, kuhu Rail Baltica peatused ehitatakse.

Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg ja Kohila vallavanem Uku Torjus allkirjastamas koostöölepingut Rail Baltica kohalike peatuste projekteerimiseks ja ehitamiseks

Rail Baltic Estonia ülesandeks on vastavalt lepingule korraldada Rail Baltica kohalike peatuste jaamahoonete, välialade, parklate, valgustuse, bussipeatuste ja juurdepääsuteede rajamine.

„Ehkki Rail Baltica saab esmajoones olema kiire rahvusvaheline raudteeühendus, lisab regionaalse rongiliikluse võimaldamine raudteele just Eesti siseselt kindlasti lisaväärtust ja tõstab raudtee kasutamist. Mul on hea meel, et meie koostöö Kohila vallaga on olnud igati konstruktiivne ja oleme püüdnud üheskoos leida kohalikule kogukonnale võimaluste piires parimaid lahendusi,“ lausus tänasel allkirjastamisel Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Kohila volikogu kiitis koostöölepingu sõlmimise üksmeelselt heaks ning andis selleks volitused Kohila vallavalitsusele.
Kohila vallavanem Uku Torjus: „Kui Rail Baltica raudtee Kohila valda läbib, siis oleme loomulikult huvitatud sellest, et siin ka peatus oleks. See annab valla elanikele lisavõimalusi töölkäimiseks ja reisimiseks nii Tallinna kui ka Rapla suunal. Täna allkirjastatud koostööleping leping loob selleks aluse.“

Rail Baltica kohaliku peatusega seotud raudteeinfrastruktuuri ehk raudtee ja ooteplatvormi planeerimine, projekteerimine ja ehitamine ning hilisem hooldus teostatakse Rail Baltica projekti ellu viivate asutuste ja ettevõtete poolt vastavalt Rail Baltica projekteerimise juhendis määratud kohaliku peatuse baaslahendusele. Kohalike peatustega seotud jaamahoone ning kohalikku peatust teenindavate rajatiste, näiteks juurdepääsuteed ja parklad, planeerimine, projekteerimine ja ehitamine viiakse baaslahenduse ulatuses läbi Rail Baltic Estonia poolt.

Koostööleping võimaldab kohalikul omavalitsusel valida jaamahoonele ka suuremahulisem lahendus, kuid see eeldab, et projekteerimis- ja ehitustööd kompenseeritakse kohaliku omavalitsuse poolt ulatuses, milles valitud lahenduse projekteerimise ja ehitamise kulud ületavad baaslahenduses ettenähtut.

Rail Baltic Estonia ja Kohila vallavalitsuse sõlmitud koostöölepingus on võetud eesmärgiks rajada kohalikud peatused raudtee põhitrassiga samas ajaaknas, mis võimaldab regionaalsete rongide opereerimisega alustada raudtee põhitrassi valmimisel.

Lähtudes Rail Baltica opereerimisplaanis toodud esialgsest hinnangust kohalike rongide sõiduaegadele, võiks tulevikus jõuda rongiga Kohilast Tallinnasse, Ülemiste ühisterminali 24 minutiga ja Kohilast Raplasse 8 minutiga.

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 1 tunni ja 42 minutiga.