Aruandest selgub, et raudteevõrgustiku reguleerimine, mis peaks soodustama konkurentsi teket ja turu avanemist, on ennast õigustanud ning muutnud valdkonda tõhusamaks ja kliendisõbralikumaks. Liikmesriikides, kus raudteeturg on avatud, on konkurentsi tulemusena muutunud hinnad klientidele madalamaks ja maksumaksjatele on tekkinud lisaväärtust.

Aruandest selgub, et kaubaveo operaatorite turuosa oli 2014. aastaga võrreldes keskmiselt rohkem kui kahekordistunud (15% 2006. aastal).

Turuosa kasv reisijateveos on olnud keskmiselt väiksem, sest see on riigiti erinev. Siiski on olnud kõikides liikmesriikides kasv kuni 20%, välja arvatud Poolas ja Ühendkuningriigis. Avatud konkurentsi tingimustel on reisijateveo maht kõige rohkem suurenenud Austrias, Tšehhis, Saksamaal, Itaalias, Slovakkias, Rootsis ja Ühendkuningriigis.

2014. aasta lõpuks olid raudtee kaubaveod 100% riigi käes endiselt Soomes, Kreekas, Iirimaal, Leedus ja Luksemburgis.

Täpsemalt saab aruandega tutvuda siin