Tartu Ülikool alustas juuni lõpus arheoloogiliste uuringutega tulevasel Rail Balticu trassil. Praeguseks käivad tööd nii Harju-, Rapla-kui Pärnumaal.

Enamikes paikades teostatakse esialgu leiret, kuid Alu kalmel Kalevi külas Raplamaal on alanud juba ka väljakaevamised. Eelduslikult on tegu varase kivikalmega, millel on mitme tuhande aasta tagune ajalugu. Uuringu juhi Valter Langi sõnul on tööd siiski algusfaasis ning täpset kalme ajajärku on veel vara hinnata.

Uuringute käigus käivad arheoloogid jalgsi läbi kogu tulevase Rail Balticu trassi raudtee-maa ja kaitsevööndi. Leiret teostatakse visuaalse vaatluse ning vajadusel prooviaukude kaevamisega. Juhul kui avastatakse uus muistis, tehakse kindlaks selle iseloom, ulatus ja edasine uurimise metoodika.

Nii muinsuskaitseameti töötajad kui arheoloogid soovitavad maaomanikel kindlasti küsida nende maal töid tegevatelt inimestelt uuringuluba. Paraku on muinsuskaitseametile laekunud teateid end arheoloogide, muuseumitöötajatena või muinsus-kaitseametnikena esinenud aardeküttidest, kes tegelevad rüüstamisega. Igal uuringuid teostaval arheoloogide rühmal on alati kaasas muinsuskaitseameti väljastatud uuringuluba. Kahtluste korral võib helistada muinsuskaitseameti üldnumbril 640 3050. Arheoloogilised uuringud viiakse läbi tehnilise järelevalve ameti tellimusel Rail Balticu projekti osana. (HE)

Allikas: Harju Elu, 17.07.2015