Täna, 14. septembril, algavad sel suvel kokku lepitud Rail Balticu trassieelistust tutvustavad avalikud arutelud kohalikes omavalitsustes, esimene neist toimub kell 14 Harju maavalitsuses. Esmaspäeval toimub kell 18 arutelu veel Jõelähtme vallas Loo kultuurikeskuses. Järgmised arutelud toimuvad teisipäeval kell 18 Rae vallas Jüris Rae kultuurikeskuses, kolmapäeval kell 18 Kiili vallas Kiili gümnaasiumihoones ning neljapäeval kell 18 Sakus Saku Valla Majas. Eskiislahendus hõlmab raudtee äärde jäävate ülesõitude, viaduktide, sildade, ökoduktide põhimõtteliste asukohtade ja lahenduste määramist. Koostatud on ka raudteetaristu ja maakasutuspõhimõtete üksikasjalikud kirjeldused trassi äärde jäävates piirkondades. Maakonnaplaneeringute materjalid on avalikult kättesaadavad railbaltic.info kodulehel. Samuti on trassiäärsetele maa- ja majaomanikele välja saadetud teavituskirjad ning jagatud kõikidesse trassiäärsete elanike postkastidesse Rail Balticu eriväljaanne. Aruteludeks on valminud ka illustratiivsel 3D-mudelil põhinevad videoklipid, kust iga huviline näeb ära raudteetrassi kulgemise. Viimase kahe aasta jooksul on Rail Balticu trassivariantide tutvustamiseks ja kaalumiseks toimunud üle 80 töökoosoleku ja avaliku arutelu omavalitsustes. Tänavu suvel lepiti kokku eelistatud trassi kulgemine ning suve jooksul valmis detailsem eskiis, et sobitada raudteekoridor võimalikult hästi loodus- ja inimkeskkonnaga.

Allikas: http://www.harjuelu.ee/2015/09/5115/harjumaal-toimuvad-rail-balticu-avalikud-arutelud-lisatud-3d-video/