Järgmisel nädalal toimuvad Harjumaal kahes kohas Rail Balticu trassivariantidele lisatud Tallinna ringtee trassialternatiivide avalikud tutvustused.

Niinimetatud Tallinna ringtee trassivariante on välja töötatud neli. Üks kulgeb vahetult ringtee kõrval, ülejäänud kolm selle lähistel. Kõik neli trassialternatiivi läbivad Saku, Kiili ja Rae valda.

Tallinna ringtee trassialternatiivid lisati Rail Balticu trasside võrdlusbaasi viie valla (Jõelähtme, Kose, Rae ja Saku vald Harjumaalt ning Kohila vald Raplamaalt) ettepanekul. Kiili vald, kust trassialternatiivid on samuti läbi joonistatud, ringtee trasse ei poolda, sest need läbivad Luige alevikku, kus elab üle tuhande inimese.

Võrdlus alles algab

Avalikud tutvustused toimuvad järgmisel nädalal Kiilis ja Jüris. Teisipäeval kell 18.00 toimub arutelu Kiili Gümnaasiumis, kolmapäeval samal kellaajal Jüris Rae kultuurikeskuse suures saalis.

Harju maavalitsus palub arvestada, et lisandunud nelja trassialternatiivi võrdlemist alles alustatakse ning seetõttu pole avalikel tutvustustel võimalik jagada täpset informatsiooni ühe või teise trassialternatiivi plussidest ja miinustest.

Tallinna ringtee trassialternatiivide asukohtadega kaardimaterjal on kättesaadav Rail Balticu veebiportaalis (railbaltic.info). Paberil kaartidega on võimalik tutvuda kohalikes omavalitsustes ja Harju maavalitsuses selle nädala kolmapäevast.

Veel arutelusid

Kui nelja ringtee-variandi omavaheline võrdlus on valmis, korraldab Harju maavalitsus uued avalikud arutelud. Rail Balticu keskkonnamõjude hindaja Heikki Kalle sõnul toimub Harjumaa trasside võrdlustulemuste tutvustamine eeldatavalt juunikuus.

“Seejärel koostatakse kõigile trassialternatiividele täpsemad eskiislahendused, mis jõuavad avalikkuse ette praeguste plaanide kohaselt selle aasta oktoobris-detsembris,” ütles ta.
Kalle märkis, et eesmärgiks on jõuda 2015. aasta keskpaigaks planeeringulahenduse kooskõlastusringile saatmiseni ja aasta lõpuks planeeringu kehtestamiseni.

Allikas: Harju Elu, http://www.harjuelu.ee/2014/04/1648/kiilis-ja-juris-rail-balticu-uue-trassi-arutelu/