Neljapäeval majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kogunenud Rail Balticu juhtkomitee otsustas analüüsida täiendavalt alternatiivse raudteekoridorina Tallinna ringtee trassi.

Otsusega võetakse täiendavasse võrdlusesse uus trass ulatuses, mis jääb Tallinna ringtee lähistele Sakust ida suunas kuni Lagedini. Uus trass analüüsitakse läbi arvestades eeldust, et raudtee on kahe rööpapaariga ning mõeldud nii reisi- kui kaubavedudeks.

Ühtlasi otsustas juhtkomitee, et enne uue trassi analüüsi arutatakse läbi optimaalseima Tallinna ringtee lähistel kulgeva trassi asukoht nende omavalitsuste juhtidega, mida uus trass läbib – Saku, Kiili ja Rae vald.

Ettepaneku trassi analüüsida tegid Rae, Saku, Raasiku, Jõelähtme, Kose, Juuru ja Tallinna omavalitsused. Kiili vald ettepanekule alla ei kirjutanud ning sealne vallavalitsus ning volikogu on võtnud seisukoha, et ringtee variant on Kiili valda läbivatest trassivariantidest kõige vähem sobivam, sest läbib tiheasustusega Luige alevikku.

Ringtee ettepaneku lisandumise tõttu viibib eelistatud trassi kujunemine Harjumaal ligikaudu kolme kuu võrra ehk eelistatud trassi Harjumaal saab juhtkomitee määrata eeldatavalt mai alguses.

Rapla- ja Pärnumaal minnakse eelistatud trassi valikuga edasi vastavalt plaanitule, mille järgi valitakse eelistatud trass neis maakondades märtsis.

Allikas: Harju Elu, http://www.harjuelu.ee/2014/02/1022/rail-balticu-valikusse-lisati-ringtee-trassivariant/