Harju Maavalitsus annab teada, et välja töötatud on Rail Balticu raudtee trassi koridori Tallinna ringtee trassialternatiivid (14ndad lõigud), mis lisati võrdlusesse kuue kohaliku omavalitsuse ettepanekul. Võrdlusbaas laieneb nelja trassialternatiivi võrra, millest üks kulgeb vahetult ringtee kõrval, teised kolm selle lähistel. Ringtee trassialternatiivid läbivad Saku, Kiili ja Rae valdasid. Täiendavate trassialternatiivide lisandumise järgselt viiakse lõpule Harju maakonda läbivate trassilõikude omavaheline võrdlemine. Võrdlusesse haaratakse kõik Harju maakonda läbivad trassialternatiivid – lõik 12 ning 10ndad, 11ndad, 13ndad ja 14ndad lõigud – ning trassialternatiivid Rapla maakonna põhjaosas.

Tallinna ringtee trassalternatiivide asukohti kajastav kaardimaterjal on kättesaadavad “Materjalid” alamjaotusest ja siin:

{docmanlist get_subfolders 99 3}

Kaardimaterjaliga paberkujul on võimalik tutvuda alates 9.04.2014 kohalikes omavalitsustes ning Harju maavalitsuses.

Tallinna ringtee trassialternatiivide asukohtade selgitamiseks ja avalikkuselt tagasiside saamiseks korraldab Harju Maavalitsus täiendavad avalikud tutvustused. Palume arvestada asjaoluga, et lisandunud trassialternatiivide võrdlemist alles alustatakse ning avalike tutvustuste toimumise ajal ei ole võimalik anda täpset informatsiooni ühe või teise trassialternatiivi plussidest ja/või miinustest.
Avalikud tutvustused toimuvad:

– Kiili vallas 15.04.2014 kell 18.00 Kiili Gümnaasiumis (aadress Kooli 2, Kiili alevik)

– Rae vallas 16.04.2014 kell 18:00 Rae Kultuurikeskuse suures saalis (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik)

Võrdlustulemuste tutvustamiseks korraldatakse eraldi avalikud arutelud, mille toimumisest antakse teada meedia ja projekti portaali vahendusel.

Esialgsed võrdlustulemused Pärnu ja Rapla maakonda läbivate trassialternatiivide kohta on valminud ja ülevaatamisel ning läbiarutamisel projekti töögrupis. Samaaegselt on täpsustamisel KSH programmiga seonduv. Pärnu ja Rapla maakonna osas toimuvad võrdlustulemusi tutvustavad avalikud arutelud eeldatavasti mais, pärast KSH programmi heaks kiitmist.