Kati Saarem, RBE keskkonnaekspert


30. märtsil tähistatakse rahvusvahelist jäätmevaba päeva, mille eesmärk on edendada säästvaid tarbimis- ja tootmismudeleid ning pöörata tähelepanu meie igapäevasele jäätmeringlusele. Jäätmevaba päeva tähistamine aitab edasi kanda jätkusuutlikke eluviise, mis soodustavad ressursside säästmist, taaskasutust ja prügilate vähendamist, aga ka toetada üldist üleminekut ringmajandusele. See on hea võimalus ühiselt mõelda, millised jäätmed tekivad nii kodudes kui kontorites igapäevaselt ja milline on nende jäätmete elutsükkel laiemalt.

Toon siinkohal välja mõned võimalused, kuidas igaüks saab tegutseda jätkusuutlikumalt:

  1. Vähenda ühekordsete plastiktoodete kasutamist: Ühekordselt kasutatavate plastiktoodete, nagu kilekotid, joogitopsid ja -pudelid kasutamine on üks suurimaid keskkonnaprobleeme. Asenda need taaskasutatavate alternatiividega, näiteks korduvkasutatavate joogipudelitega ja kangast ostukottidega.
  2. Sorteeri ja taaskasuta: Tee endale selgeks, milliseid jäätmeid saad taaskasutada ja kuidas neid õigesti sorteerida. Sorteeritud jäätmete õigesse kohta suunamine aitab vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete hulka ning säästa loodusvarasid.
  3. Osta vähem, vali targalt: Tarbimise vähendamine on oluline samm jäätmevaba elustiili poole. Enne uue asja ostmist mõtle läbi, kas sul on seda tõesti vaja. Eelista kvaliteetseid ja vastupidavaid tooteid ning osta ainult neid, mida tõesti kasutad või kannad.
  4. Toeta taaskasutust ja ringmajandust: Vali tooteid ja teenuseid, mis toetavad jäätmete vähendamist ja ressursside säästmist. Näiteks saad paljud tooted osta teise ringi poest või toetada ettevõtteid, mis tegutsevad ringmajanduse põhimõtete järgi.

Oluline on ka mõista jäätmete ringlust ja tähtsust uue toormaterjalina. 

Meie Rail Baltic Estonias pöörame igapäevaselt tähelepanu oma jäätmete sorteerimisele. On väga oluline, et jäätmed, mida on võimalik kasutada toormaterjalina, oleksid sorteeritud õigesti. Siinkohal on tähtis meeles pidada, et näiteks pakendijäätmete korral ei satuks need ekslikult segaolmesse. Jäätmete korralikul sorteerimisel on võimalik neid uuesti kasutusele võtta, kas siis taaskasutuse või ümbertöötluse abil.

RBE kontoris on jäätmevoogude kaardistamiseks paigaldatud prügikastidele sensormoodulid ettevõtte WasteLocker poolt. Sensormoodulid pildistavad meie prügikastide sisu ja hindavad meie äravisatud jäätmete mahtu ja sorteerimise osakaalu.  Samuti saavad meie töötajad eraldi ekraani pealt tutvuda sorteerimisjuhendiga ja lugeda huvitavaid fakte jäätmete ümbertöötluse ja käitlemise kohta.

Iga uue harjumuse tekitamine võtab loomulikult aega, sellegipoolest on oluline alustada esimestest sammudest ja probleemi märkamisest. Näiteks mõelda, kui palju jäätmeid tekib minu igapäevase tarbimise tagajärjel ning kuidas ma saaksin seda kogust vähendada?

RBE Rohelise Kontori eestvedajana leian, et jäätmevaba päev on hea võimalus teadvustada oma igapäevaseid tarbimisharjumusi, kuid see ei peaks kindlasti piirduma vaid tänasega. Rail Baltic Estonias kinnistame oma töötajatele jätkusuutlikku mõtteviisi igapäevaselt ja aprillis on plaanis koolitada oma töötajaid näteks digiprügi teemadel. Leian, et hoides säästliku tarbimise teemasid regulaarselt kollektiivses pildis, aitame kaasa ka säästlikumale mõtteviisile üksikisiku tasandil!