Käesoleva aasta alguses alustati Tallinna külje all mahuka Kangru liiklussõlme ehitustöödega, kus on tänaseks jõutud juba esimeste betoonitöödeni.

Eelmise aasta 29. septembril sõlmisid Transpordiamet, OÜ Rail Baltic Estonia ja GRK Eesti AS lepingu Kiili ja Saku valla piirile jääva Kangru liiklussõlme ehitamiseks. Projekteerimistööde järel alustasid töövõtjad sel kevadel ka ehitusega esimestel objektidel.

Kangru liiklussõlme projektis ehitatakse viis raudbetoonist rajatist – neli viadukti ja üks kergliiklustunnel. Kolm viadukti nendest ületavad Rail Baltica raudteetrassi ning üks ületab tulevast neljarajalist Viljandi maanteed. Üks Rail Baltica trassi ületavatest viaduktidest on mõeldud kergliiklejatele. Viljandi maantee alla rajatakse kergliiklustunnel, tagamaks liiklejatele ohutud liiklemisvõimalused.

Autor: InfraBIM OÜ

Rail Baltic Estonia vanemprojektijuhi Vahur Loo sõnul käivad hetkel tööd raudbetoonrajatistel. „Männiku kergliiklustunnel on betoneeritud, vaiatööd on lõpetatud Männiku kergliiklusviaduktil, samuti Raku ja Raudalu viaduktidel. Jätkuvad erinevad liiklussõlme ehitusega seotud ettevalmistustööd, näiteks täitematerjali jaoks laoplatside rajamine ja täitematerjali objektile transport,“ selgitas Loo, kelle sõnul töötab uue liiklussõlme ehitamisega lisaks peatöövõtjale GRK Eesti AS-ile veel kaheksa alltöövõtjat.

Kangru liiklussõlme ehitamise käigus lahendatakse Viljandi maantee, Kurna-Tuhala riigitee ja Rail Baltica raudtee omavahelised lõikumised. Tööde käigus rajatakse kergliiklustee, mis viib Kangru külast Raku järveni, praegune Viljandi maantee ja Kurna-Tuhala ristumine muudetakse mitmetasandiliseks, mis tagab suurema liiklusohutuse. Lisaks ehitatakse Viljandi maantee 2,5 km ulatuses neljarajaliseks, mis jääb praegusest asukohast 300-400 meetrit lääne pool.

Sel aastal toimuvad tööd peamiselt praeguse Viljandi maantee ja Raku järve vahel, maanteeliiklusest eemal.  Liiklus on korraldatud vastavalt Transpordiametiga kooskõlastatud skeemile ning piirkonda sattuvatel autojuhtidel tuleb juhinduda objektile paigaldatud liikluskorraldusvahenditest.

Ehituslepingu maksumuseks on 21,2 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde tellijaks on Transpordiamet. Kangru liiklussõlme ehitamist rahastatakse 100% ulatuses Euroopa Taasterahastust.

Vaata SIIT, milline hakkab Kangru liiklussõlm välja nägema.