Harju maakond

Jan Minski
Harju lõigu põhitrassi vanemprojektijuht
Rašid Pulatov
reisijate ja teenindavate rajatiste peaprojektijuht
Rauno Lee
kohalike peatuste vanemprojektijuht
Jelizaveta Sibul
keskkonnaspetsialist