27. märtsil toimus Tallinnas Arhitektuurimuuseumis rahvusvaheline konverents „Rail Baltic – arengu vedur”, mis keskendus Rail Balticu mõjudele kohalikul, riiklikul, regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil. Konverentsil astusid üles linnaruumi planeerijad, arhitektid, ettevõtjad, erinevate alade teadlased ja eksperdid Eestist, Rootsist ja Hollandist. Kuulama olid kutsutud nii avaliku sektori esindajad, kodanikuühendused, arhitektid, linnaplaneerijad, ettevõtjad ja poliitikud.

Konverentsipäeva esimeses pooles käsitleti Rail Balticu majanduslikke ja ruumilisi mõjusid, mille raames:
– Rail Balticu Estonia juht Indrek Orav andis ülevaate Rail Balticu projektist ning transpordisektori visioonist – ettekanne on allalaetav siit
– Professor Jos Arts rääkis võimalustest kolmel ruumilisel tasandil – ettekanne on allalaetav siit
Ton Venhoeven andis ülevaate rahvusvahelisest praktikast analoogsete projektide elluviimisel – ettekanne on allalaetav siit
– Toimus paneeldiskussioon ettevõtjate ja rahvusvaheliste ekspertide osalusel

Konverentsipäeva teises pooles keskenduti Rail Balticu mõjule linnaruumi arengus, mille raames:
– Pärnu linnaarhitekt Karri Tiigisoon rääkis võimalustest Pärnus – ettekanne on allalaetav siit
– Tallinna linna peaarhitekt Endrik Mänd andis ülevaate võimalustest Tallinnas – ettekanne on allalaetav siit
– Tallinna ja Pärnu arengutele andsid hinnangu rahvusvahelised eksperdid: Ton Venhoeven, Einar Schuch ja Tertius Hanekamp
– Järgnes paneeldiskussioon arhitektide ja planeerijatega

Konverentsil esinejad:

Ton Venhoeven – VenhoevenCS architecture+urbanism tegevjuht ja asutaja. Lisaks arhitekti ja linnaplaneerija tööle nõustab Ton Venhoeven integreeritud planeerimise, multimodaalse võrgustiku arendamise, targa ja säästliku linnaplaneerimise ning transiidile suunatud arenduse valdkondi.

Jos Arts – Hollandi Infrastruktuuri- ja Keskkonnaministeeriumi täitevameti Rijkswaterstaat stateegiline nõunik. Jos Arts on Groeningen Ülikooli planeerimise ja mõju hindamise professor.

Indrek Orav – Rail Baltic Eesti valdusettevõtte juht. Varasemalt on Indrek Orav olnud AS Eesti Raudtee juhatuse liige, Radisson SAS hotelli nõukogu esimees ja puidutootja Notio Puit juhatuse esimees.

Karri Tiigisoon – Karri Tiigisoon on Pärnu linnaarhitekt. Tiigisoon on võitnud mitmeid arhitektuurivõistlusi ja pidanud loenguid Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ruumilise planeerimise teemadel ning kuulub Eesti Arhitektide Liitu.

Endrik Mänd – Endrik Mänd on Tallinna linna peaarhitekt ning Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja.

Einar Schuch – Einar Schuch on Rootsi Transpordiameti (Trafikverket) Ida regiooni direktor.

Tertius Hanekamp – Maastikuarhitekt ja rahvusvaheline ärikonsultant. Tertius Hanekamp on konsultatsiooniettevõte TEMAH Konsultatsioonid asutaja, ta on spetsialiseerunud jätkusuutliku infrastruktuuri planeerimisele.

Heikki Kalle – Hendrikson & Ko asutaja ja juhatuse liige. Lisaks mõjude hindamisega seotud praktilisele tegevusele on Heikki Kalle aktiivselt seotud ka ruumilise ja transpordi planeerimise valdkonna metoodilise arendamisega.