Raplamaa osas avalike arutelude toimumisajad täpsustunud!
Harju, Rapla ja Pärnu maavalitsused annavad teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

Planeeringute eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale RailBaltic raudtee trassi koridorile. Selleks võrreldakse erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitakse raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale. Vastavalt KSH programmile on planeeringutega kavandatav tegevus piiriülese keskkonnamõjuga. Maakonnaplaneeringute koostamise aluseks on planeerimisseadus. Maakonnaplaneeringute algatajaks on Vabariigi Valitsus (korraldus 12.04.2012 nr 173) ja kehtestajaks vastavalt Harju, Rapla ja Pärnu maavanemad. Maakonnaplaneeringute koostamise korraldajateks on maavalitsused (Harju Maavalitsus Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn; Rapla Maavalitsus Tallinna mnt 14, Rapla, 79513 ja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

Planeeringute lähteseisukohad kirjeldavad kavandatava raudtee iseloomu, annavad ülevaate, mida kujutab endast planeeritav trassikoridor, ja kirjeldavad planeeringu ajakava ning planeeringuprotsessis osalemise võimalusi. Sarnaselt on KSH programm alusdokumendiks KSH edasisel läbiviimisel, kirjeldades mõjuvaldkondi, mida on vajalik analüüsida.

Dokumentidele on lisatud tugiplaan trassikoridori variantidega, mille analüüs ja võrdlemine algab oktoobris.

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikud väljapanekud toimuvad 2.-30.septembrini. Materjalid on kättesaadavad käesolevas portaalis www.railbaltic.info alajaotuses “materjalid”.

Dokumentide ja tugiplaani paberversiooniga on võimalik tutvuda ka tööajal maavalitsustes ja trassikoridori variantide asukohtadesse jäävates kohalikes omavalitsustes.

Ettepanekuid lähteseisukohtade ja KSH programmi täiendamiseks saab esitada maavalitsuste postiaadressil ja e-posti aadressil info@railbaltic.info.

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikud arutelud toimuvad:

1. Maardu linn – 01.10.2013 kell 13.00 (asukoht – Maardu Linnavalitsuses, Kallasmaa tn 1 Maardu, nõupidamiste saalis);
2. Harju maavalitsus – 01.10.2013 kell 18.00 (asukoht – Harju Maavalitsuses, Roosikrantsi 12 Tallinn, A korpuse III korruse saalis) Harju maakonda puudutavas osas, sh Tallinna linna maaomanikud ja teised huvitatud isikud;
3. Saku vald – 02.10.2013 kell 13.00 (asukoht – Saku Valla Majas, Teaduse 1 Saku, II korruse suures saalis);
4. Jõelähtme vald – 02.10.2013 kell 18.00 (asukoht – Kostivere Kultuurimõisas, Mõisa tee 2 Kostivere 74204 Harjumaa) oodatud on eelkõige Jõelähtme ja Raasiku valla maaomanikud ja teised huvitatud isikud;
5. Kiili vald – 03.10.2013 kell 13.00 (asukoht – Kiili Vallavalitsuses; Nabala tee 2a, Kiili 75401, II k. nõupidamiste ruumis);
6. Rae vald – 03.10.2013 kell 18.00 (asukoht Rae kultuurikeskus, Aruküla tee 9, Jüri alevik)
7. Kose vald – 04.oktoobril 2013 kell 16:00 (asukoht Oru Külakeskus, Oru küla)
8. Rapla Maavalitsus – 07.10.2013 kell 18.00 (asukoht – Rapla Maavalitsus, asukoht Tallinna mnt 14, Rapla) Rapla maakonda puudutavas osas, sh Rapla valla maaomanikud ja teised huvitatud sikud;
9. Kehtna vald – 08.10.2013 kell 18.00 (asukoht Kehtna Põhikool II korruse saal, Staadioni 16, Kehtna) oodatud on eelkõige Kehtna ja Järvakandi valla maaomanikud ja teised huvitatud isikud;
10. Raikküla vald – 09.10.2013 kell 18.00 (asukoht Raikküla valla Vabaajakeskus (Lipa kool), Lipa küla);
11. Märjamaa vald – 10.10.2013 kell 18.00 (asukoht Valgu Põhikool, Valgu küla);
12. Kohila vald – 11.10.2013 kell 18.00 (asukoht Kohila Gümnaasium, Kooli 1, Kohila) oodatud on eelkõige Kohila ja Juuru valla maaomanikud ja teised huvitatud isikud;
13. Vändra vald – 14.10.2013 kell 13.00 (asukoht Pärnjõe koolimaja, Pärnjõe küla); oodatud on eelkõige Vändra, Tootis ja Tori valla maaomanikud ja teised huvitatud isikud;
14. Are vald – 14.10.2013 kell 18.00 (asukoht Are vallamaja, Pärivere 17, Are alevik); oodatud on eelkõige Are ja Halinga valla maaomanikud ja teised huvitatud isikud;
15. Surju vald – 15.10.2013 kell 13.00 (asukoht Surju rahvamaja; Surju küla) oodatud on eelkõige Surju, Saarde ja Tahkuranna valla maaomanikud ja teised huvitatud isikud;
16. Sauga vald – 15.10.2013 kell 18.00 (asukoht Sauga Avatud Noortekeskus, Põõsalinnu 2, Sauga alevik) oodatud on eelkõige Sauga ja Paikuse valla ning Sindi linna maaomanikud ja teised huvitatud isikud;
17. Häädemeeste vald – 17.10.2013 kell 13.00 (asukoht Häädemeeste Seltsimaja, Suurküla 2) oodatud on eelkõige Häädemeeste ja Tahkuranna valla maaomanikud ja teised huvitatud isikud;
18. Pärnu Maavalitsus – 17.10.2013 kell 17.00 (asukoht Pärnu Maavalitsus, Akadeemia 2, Pärnu linn) Pärnu maakonda puudutavas osas, sh Pärnu linna maaomanikud ja teised huvitatud isikud.