25. novembril kohtus majandus- ja kommunikatsiooniminister Kristen Michal Balti riikide Rail Balticu ühisettevõtte juhi Baiba Rubesaga, et arutada rahvusvahelise raudtee ettevalmistuste hetkeseisu ning leppida kokku edasised sammud projekti tõrgeteta elluviimiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kristen Michali sõnul keskenduti kohtumisel Rail Balticu ühisettevõtte juhi RB Rail AS juhi Baiba Rubesaga raudteeühenduse ettevalmistuste hetkeseisule, koostöö tihendamise võimalustele kolme riigi vahel ning Euroopa Liidu toetuse võimalikult arukale kasutamisele.

“Rail Baltic ei ole Eesti sooloprojekt, selle elluviimine sõltub kolme Balti riigi koostöövõimest. Eile Euroopa Komisjoni esindaja ning Rail Balticu ühisettevõtte juhi allkirjad saanud rahastusleping nõuab hästi läbimõeldud tegevuskava ja tihedat koostööd. Kõigi kolme riigi soov on, et Euroopa Liidult saadud 422 miljonit eurot oleks arukas ja projekti maksimaalselt edasiviiv investeering,” lausus kohtumise järel minister Michal. “Seetõttu arutasime ühisettevõtte juhi Baiba Rubesaga vajadust sõlmida kolme riigi vahel täiendav leping riikidevahelise tööjaotuse ja vastutuse kohta.”

Kohtumise käigus analüüsiti ka Rail Balticu projekti senist käekäiku ja edasisi tegevusi. “Hetkel käib kõigis kolmes riigis trassikoridori paikapanemine ning sellega seonduvad uuringud, mis kulgevad ühtses tempos ja ajakavas. Eesmärk on 2017. aastaks lõpetada projekti eeltööd. Olulise sisendina valmib ühisettevõtte tellimusel juba järgmisel aastal projekti kulu-tulu analüüs, mis peab andma selge ülevaate projekti tasuvusest,” tegi kokkuvõtte majandus- ja kommunikatsiooniminister. “RB Rail AS juhtimisel alustatakse lähikuudel juba ka järgmise Euroopa Liidu rahastamistaotluse ettevalmistamist.”

Eile allkirjastasid Tallinnas Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti ning kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail AS leping, mille kohaselt rahastab Euroopa Liit kiire rahvusvahelise raudtee Rail Baltic rajamise esimest ehitusperioodi 442 miljoni euroga. Rahastamislepingule kirjutasid alla RB Rail juhatuse esimees Baiba Rubesa ning ameti direktor Dirk Beckers.

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS loodi 2014. aasta lõpus Riias ning selle eesmärk on raudtee projekteerimise, ehitamise ja rahvusvahelise turustamise koordineerimine. Alates 2015. Aasta 29. oktoobrist juhib RB Rail AS-i Baiba Rubesa.