Viimased kuud on tähendanud Rail Balticu projektimeeskonnale tõsist tööd trassilahenduste väljatöötamisega ning nende läbirääkimist, täpsustamist ja arutamist trassiäärsete maa- ja majaomanike ning ühenduste ja omavalitsuste esindajatega.

Alustuseks meenutan, et sellesuvise 7. juuli Rail Balticu juhtkomitee otsusega kinnitati eelistatud Rail Balticu raudteetrassi koridor Eesti piires, mis kulgeb Eesti-Läti piirilt Pärnu kaudu Raplani ning sealt läbi Kohila, Saku ja Rae valla Ülemisteni, sealjuures kaubarongitee viib viimases lõigus Rae vallast Muugani.

Väljavalitud trassile on suvekuudel koostatud ka täpsemad tehnilised lahendused ning ära märgitud muu hulgas viaduktide, juurde- ja läbipääsuteede ning sildade asukohad. Alates septembri keskpaigast on juba toimunud Rail Balticu trassikoridori eskiislahenduste arutelud kohalikes omavalitsustes Harjumaal ja Raplamaal, mis on olnud aktiivsed ning pea kõikjal toonud saalidesse hulgaliselt huvilisi, erinevate küsimuste ja tähelepanekutega. Oktoobris jätkuvad avalikud arutelud Pärnumaa valdades. Seega püüab kogu projektimeeskond aktiivselt koostöös trassiäärsete maa- ja majaomanikega leida parimad raudteekoridori puudutavad lahendused.

Avalike arutelude kõrval käib paralleelselt töö veel mitmel tasandil ning jätkatakse töösolevaid uuringuid ja analüüse. Suures osas trassist on läbi viidud arheoloogilised uuringud ning käivad ka trassikoridori mõõdistustööd ja geotehnilised uuringud. Värskelt on valminud ka Rail Balticu kompensatsioonipõhimõtete analüüs, millega saavad huvilised Rail Balticu kodulehel tutvuda. Kõik need uuringud on abiks, et rajada sobivaim, ohutuim ning keskkonda ja inimestele kõige paremini sobituv raudteekoridor.

Kuna Rail Baltic on eelkõige siiski kolme Balti riigi ühisprojekt ning selle õnnestumine sõltub ka naabrite tegemistest, siis anname seekord huvilistele ka lühikese ülevaate Riias toimunud Rail Balticu teemalisest konverentsist. Lisaks on kolme Balti riigi ühisettevõtte eestvedamisel tellitud Rail Balticu uus tasuvusanalüüs, mis peaks valmima juba järgmise aasta sügiseks.

Miiko Peris

Rail Balticu projektijuht