Pärnu Linnavalitsus kuulutas välja Rail Balticu Pärnu reisijate terminali arhitektuurivõistluse, mille eesmärgiks on leida terminali ja selle vahetu ümbruse parim terviklik ruumiline lahendus.

Võistluse võitjalt soovitakse tellida Pärnu Rail Balticu reisijate terminali ja selle ümbruse ehitusprojekt, samuti soovitakse kaasata võitja piirkonna detailplaneeringu koostamisse. Ideekonkursist võivad osa võtta kõik isikud või grupid, kelle esitatava ideekavandi üks kaasautor ja ühisosalejate esindaja omab volitatud arhitekti kutsekvalifikatsiooni tunnistust.

Ideekonkursile ideekavandite esitamise tähtaeg on 8. detsember 2014 kell 15.00.

Lisainfo: http://www.parnu.ee/index.php?id=2840 .