Rail Baltic raudtee asukoha määramiseks koostatava maakonnaplaneeringu Põhja-Pärnumaa trassikoridoride avalikud arutelud toimuvad:

10.06.2015 algusega kell 13.00 Suigu seltsimajas ( Are vald, Suigu küla).
10.06.2015 algusega kell 17.00 Kaisma rahvamajas (Vända vald, Kergu küla).
Avalikel aruteludel tutvustab planeeringukonsultant Are ja Vändra valda jäävate Rail Balticu trassialternatiivide 5C ja 5D võrdlustulemusi. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad tutvustavad kohalikku kogukonda toetavate meetmete rakendamise võimalusi seonduvalt Rail Balticu rajamisega.

Are ja Vändra valla planeeringumaterjali: Are.pdf; Vändra.pdf