Eile alustati Rail Balticu geotehniliste uuringutega Pärnumaal Häädemeeste valda jääval lõigul. Uuringutega analüüsitakse raudtee aluspinnase geotehnilisi omadusi ja nende tegemine on eeldus ohutu ja töökindla raudteekoridori planeerimiseks.

Tööd algasid Häädemeeste vallas 18 kilomeetri pikkusel lõigul Orajõe külast Nepste külani. Maade valdaja on sellel lõigul valdavalt RMK, kellelt on tööde jaoks kirjalik nõusolek juba saadud.

Teistele maaomanikele saadetakse enne nendele kuuluvatel maadel töödega alustamist tegevustest teavitav kiri ja küsitakse maaomaniku nõusolekut geotehniliste uuringute tegemiseks.

Geotehnilise uuringu tegemine ei nõua maaomanikult täiendavat aja- või asjaajamiskulu ning maaomaniku kohalolek uuringu ajal ei ole vajalik.

Uuringute eesmärk on välja selgitada raudtee ja sellega seotud ehitiste aluspinnase läbilõige, pinnasevee tase ja pinnasekihtide geotehnilised omadused.

Geotehniliste uuringute käigus tehakse projekteeritava raudtee koridoris 100 meetri tagant puuraugud diameetriga 10 sentimeetrit. Puuraukudest võetakse pinnasest proovid laboriuuringuteks. Puuraukude sügavus sõltub vajalikest määrangutest ja geoloogilisest ehitusest ning jääb enamasti vahemikku kolm kuni kümme meetrit. Puurimistööde lõppedes jäetakse augud paariks päevaks avatuks, et vajadusel mõõta pinnasevee taset, seejärel augud täidetakse.

Allikas: Pärnu Postimees, 11.09.2014