Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tutvustas esmaspäeval Rail Balticu eelistatud trassikoridori, mis läheb läbi Pärnust ja möödub kavandatavast Nabala looduskaitsealast ida poolt.

Rail Balticu trassikoridori paikapanek on võtnud enim aega Harjumaal, kus tuleb arvestada kavandatava Nabala kaitsealaga ja tiheasustusega.

Maakonnaplaneeringute juhtekspert Pille Metspalu ütles, et Harjumaa trassikoridor on hea valik eelkõige inimkeskkonnale. “Sellised tugevad mõjutegurid nagu müra ja suurõnnetuse oht, mis on tiheasustusalas väga kriitilised, olid seal suhteliselt leebed,” ütles Metspalu.

Ometi tunnistas ta, et ka see pole ideaalne variant, kuna majapidamisi jääb Harjumaal trassikoridori äärde siiski. “Täiesti asustamata kohta, kust me saame läbi minna, ei ole,” sõnas Metspalu.

Pärnumaal läbib eelistatud trassikoridor Pärnu linna. See variant on pikem ja 19 miljonit eurot kallim kui alternatiivid. Praegune valik tehti aga selle põhjal, et toetada linna regionaalset arengut ja tuua Pärnusse rohkem inimesi.

Kuigi keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) vahearuanne toob välja eelistatud trassikoridorid, pole kindel, et Rail Baltic just sel viisil teostub. “Me ei pane uksi veel lukku,” ütles Metspalu. “Me analüüsime läbi kõik variandiettepanekud.”

Allikas: Pärnu Postimees, 11.06.2014