Esmaspäeval koosistunud Pärnumaa kohalikud omavalitsused ei nõustu väljapakutud Rail Balticu trassivalikuga Pärnumaal.

Rail Balticu trassikoridorisse jäävate Vändra, Tootsi, Are, Sindi, Sauga, Paikuse, Tahkuranna, Surju ja Häädemeeste omavalitsuste esindajad toetasid üksmeelselt Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud Pärnu linna planeeritavat Rail Balticu rongipeatust. Samas muud trassikoridori valikud Pärnu maakonnas koosolekust osavõtjaid osades lõikudes ei rahuldanud, teatas Pärnumaa omavalitsuste liidu juhatuse liige Taimo Tammeleht.

„Peaaegu täielikult on jäetud arvestamata aasta algul avaldatud omavalitsuste ühisdeklaratsiooni trassieelistused ja põhjendused valdades,” sõnas Tammeleht.

Koosolekul lepiti kokku, et ühised argumenteeritud vastuväited praegusele trassivalikule Pärnumaal avaldatakse pärast trassikoridori tutvustamise avalikke koosolekuid.

Allikas: Pärnu Postimees, 18.06.2014