Valminud on Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu eskiislahendus, mis põhineb 2014 a lõpus toimunud ideekonkursi võidutöö lahendusel.

Materjalidega on võimalik Rail Baltic potaalis tutvuda Materjalid – Detailplaneeringud – Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneering.

Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu eskiislahendusega saab lisaks tutvuda 1. juunist kuni 10. juunini 2015.a Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee ja Pärnu Linnavalitsuse esimesel korrusel asuvas planeeringute saalis 103 tööpäeviti kell 08.00-16.00.

Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 11. juunil 2015 kell 16.00 Pärnu Linnavalitsuse planeeringute saalis 103, aadressil Suur-Sepa tn 16.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kavandada piirkonda Pärnu reisijate raudteejaam ja reisijaid teenindav jaamahoone. Eesmärgiks on täpsustada raudtee maa-ala ulatust koos selleks vajaliku taristu, ehitiste ja toetavate otstarvetega. Pärnu reisijate raudteejaam on Rail Baltic 1435mm rööpmelaiusega liinide reisijateveo vahejaam, millega integreeritakse riigisiseste 1520mm rööpmelaiusega reisijateveo liini (de) Pärnu lõppjaam ja Pärnu linna poolt kavandatav reisiterminal.

Kavandatava reisijate raudteejaama asukoht jääb Pärnu linnas Pärnu jõe äärsele alale Papiniidu piirkonda. Planeeringuala suurus on ca 17ha.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused, lahendatakse piirkonna haljastuse, liikluse, teede, parkimise ja tehnovõrkude paigutamise põhimõtted.