Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub:
1. veebruaril 2014 kell 13.00 Pärnu linnavolikogu saalis, aadressil Nikolai tn 3.