Rail Baltic Estonia kuulutas välja hanke Rail Baltica veeremidepoo projekteerimiseks Rae valda.

Ülemiste veeremidepoo on ette nähtud Rail Baltica 1435mm rööpmelaiusel liikuva, reisijateveoks mõeldud veeremi teenindamiseks. Veeremidepoos hakkab toimuma esmajoones selliste rongikoosseisude remont ja hooldus, mille lõppjaamaks on RB Ülemiste ühisterminal, kuid depoo peab omama valmisolekut pakkuma hooldus- ja remonditeenuseid ka ülejäänud Rail Baltica 1435mm rööpmelaiusel liikuvale rongipargile. Veeremidepoosse mahub samal ajahetkel 7 rongikoosseisu, Rail Baltica opereerimisplaani järgi hakkab taristul liikuma 26 kiirrongi ja 16 regionaalrongi.

„Rail Baltica ning seotud objektide arendamise, projekteerimise ja ehitamisega kasvab Eestis tublisti ka raudteealane kompetents. Veeremidepoost, kus hakkavad toimuma rongide ja vagunite hooldus- ja remonttööd, saab kindlasti raudteevaldkonna oskusteabe üks olulisi keskusi Eestis. Oleme projekteerimisülesannet koostades arvestanud, et veeremidepoo hakkab valmimisel tööd andma 60-120 inimesele. Loodan, et raudteesektori positiivsed arengud annavad Baltikumi haridusasutustele tugeva tõuke panustada varasemast rohkem ka raudtee- ja veeremi inseneride väljakoolitamisse, nõudlus nende oskuste järele on tulevikku vaadates üha suurem,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Ülemiste veeremidepoo peab võimaldama reisirongipargi parkimist ja teiste funktsioonide, nagu reovee eemalduse, värske vee lisamise, välispesu, talvel jää eemalduse ja sisekoristuse teostamist. Projekteerija ülesandeks saab olema depoo hoonestuse koosseisus lahendada ka liiklusjuhtimiskeskuse,  administratiivhoone, depoo teenindamiseks vajalike ladude, tehnoruumide, pesula jmt projekteerimine. Lisaks projekteeritakse veeremidepoo osana seitse rööpmepaari, mis on vajalikud veeremi parkimiseks.

Veeremidepoo projekteeritakse mitmes etapis ning ehitustööde alguseks on kavandatud 2022. aasta esimene poolaasta.

Projekteerimishankele saab riigihangete registris pakkumisi esitada kuni 19.10.2020.

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 2 tunniga.