Rail Baltic Estonia kuulutas välja hanke, et selgitada välja otstarbekaim strateegia ehitushangete läbiviimiseks ja ehitustöö korraldamiseks Rail Baltica Eesti osas.

Hangitava töö eesmärk on tagada kiire raudtee ehitustööde tähtaegne ja plaanipärane korraldamine ning ühtlasi ka parim võimalik raamistik kohalike ettevõtete ja maavarade kasutamiseks ehitusperioodil.

“Rail Baltica on suurim taristuehitusobjekt, mida Eestisse on kunagi kavandatud ning sellise mastaabiga projekti korral on ehitustööde oskuslik ja sujuv korraldamine määrava tähtsusega,” lausus Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets. “Seetõttu otsimegi hankega parimaid selle ala spetsialiste, et leida kiire raudteeühenduse ehitamiseks Eestis optimaalseim – kiireim ja tellijale parimat tulemust andev – hankestrateegia.”

Salometsa sõnul on värske hanke eesmärk saada Rail Baltica projekti täielik hankestrateegia, mis muuhulgas näitab seda, mitmes osas ja mitme eraldi hanke raames tuleks ehitustöövõttu ja seonduvaid tegevusi hankida.

“Lahtiseletatuna tähendab see näiteks hangete ajastamist selliselt, et oleks tagatud suurim võimalik sujuvus,” rääkis Salomets. “Nii näiteks selgitab hankestrateegia, milliseid hankeid ja mis ulatuses on otstarbekas osadeks jaotada. Ühtlasi hõlmab strateegia optimaalseid töölõikude pikkusi, ehitusprotsessi tööliikide vaatlemist kompleksselt alates muldkeha rajamisest kuni pealisehitisteni, alates erinevatest rajatistest kuni juurdepääsuteede ja kommunikatsioonideni.”

Kõrvuti strateegia koostamisega on hankes sätestatud võimalus tellida detailsem ehitustööde korraldamise kava, mis kaardistab hangete eeldatavad mahud ja kaasnevad riskid, et tagada mõistlik konkurents ja adekvaatsed hinnapakkumised. “See teenib ühtlasi ka meie jaoks väga olulist eesmärki kaasata hangetesse kohalikke ettevõtteid, eelistada kõige keskkonnasõbralikumaid lahendusi ning kasutada võimalikult säästvalt kohalikke maavarasid,“ selgitas Salomets.

Kavakohaselt järgmise aasta sügistalvel valmiv hankestrateegia peab arvestama rahvusvaheliste parimate praktikate ja kogemusega sarnase suurusjärguga projektidelt ning ka kohaliku turu võimekusega.

Hankestrateegia hõlmab Rail Baltica Eesti osa ehitusfaasis ehitatavate objektidena raudtee alus- ja pealisehitisi; rajatisi; hooldusteede, juurdepääsuteede ja ümbersõiduks vajalike teede ja rajatiste ehitust, samuti raudtee rajamise raames ümberehitatavaid raudteega funktsionaalselt mitteseonduvaid rajatisi.

Pakkumised Rail Baltica ehitamise hankimise kontseptsiooni koostamiseks tuleb esitada 20. detsembriks.