Ülemistele rajatava Rail Baltica terminali jaoks funktsionaalsuselt ja linnaruumiliselt sobivaima arhitektuurilise lahenduse leidmiseks, kuulutas Rail Baltic Estonia välja rahvusvahelise ideekonkursi. Tulevane ühisterminal hõlmab rahvusvaheliste ja riigisiseste rongide terminali, seda ümbritsevat linnaruumi ning võimalikku bussijaama.

Rail Baltic Estonia juhi Riia Sillave sõnul on konkursi eesmärk leida linnaruumi väärindav, atraktiivne ning kasutajasõbralik lahendus, mis võimaldab teenindada nii Rail Baltica rahvusvaheliste kiirrongide reisijaid kui ka täna toimivat rongiliiklust. Samuti trammide, linnaliinibusside, kaugliini busside ja Tallinna lennujaama reisijaid.

„Tulevase terminalihoone märksõnadeks on toimivus, mugavus ja tänapäevasus. Reisija peab nii vajalikud ühendused kui kõik muu kiirelt üles leidma ning ooteala võiks olla ühtviisi moodne, turvaline ja hubane. Valikukriteeriumina hindame ka erinevate transpordiliikide tõhusat sidumist ja linnaruumi ühendamist jalakäija ja kergliikleja jaoks,” kirjeldas Sillave nõudeid terminalile. „Ambitsioonikad ootused ja piiratud ala teevad ülesande põnevaks väljakutseks. Loodame rahvusvaheliselt ideekonkursilt saada palju häid ideid ja lahendusi.“

Ühisterminal rajatakse kahes etapis – esimeses etapis sisaldub terminalihoone koos Peterburi tee poole avaneva terminaliväljaku ja selle raudteealuse jätkuga Ülemiste suunas, rongireisijatele ooteplatvormid, tänavad, samuti bussipeatused, parkimiskohad ning muu vajaminev taristu. Võimalik perspektiivne bussiterminal lahendatakse eskiisina. Tervikliku linnaruumi loomiseks terminali alal visandab võistlustöö ka Peterburi tee äärsele kinnistule võimalikud ärihooned.

Arhitektuurivõistlusel osalejatelt oodatakse kõrvuti ideelahendusega ka projekteerimistööde maksumuse kalkulatsiooni, et anda esmane hinnang idee teostatavusele. Kavandatavad hooned peavad vastama liginullenergiahoone nõuetele.

Arhitektuurivõistlusele laekuvate tööde tähtaeg on 1. august 2019. Ideekonkursi auhinnafond on kokku 77 000 eurot, millega premeeritakse žürii poolt välja valitud kolme võitjat, samuti väljastatakse kaks ergutuspreemiat. Ideekonkursi žürii poolt võitjate kinnitamise järgselt peab korraldaja läbirääkimisi kõigi võitjaks tunnistatud kavandi esitajatega, misjärel sõlmitakse valituga leping ideekavandi projekteerimiseks.