Rail Baltic Estonia OÜ kuulutab veel käesoleval aastal välja rahvusvahelise konkursi Ülemiste reisiterminali arhitektuurilise lahenduse leidmiseks ja projekteerimiseks.

Rail Baltica Ülemiste terminali linnaruumilise lahenduse ja projekteerimistööde hankimiseks kavandab RB Estonia uut rahvusvahelist arhitektuurset ideekonkurssi, mille tingimused loodetakse välja töötada koostöös Eesti Arhitektide Liiduga.

Rail Baltic Estonia OÜ tehnilise juhi Anvar Salometsa sõnul on Rail Baltica Ülemiste reisiterminal raudteeprojekti Eesti olulisim kohtobjekt. “Terminal hakkab toimima sõlmpunktina Rail Baltica, olemasoleva rongiliikluse, trammi, kaugliini busside ja lennuliikleja ühenduse mugavaks teenindamiseks. Seega peab lahendus olema üheaegselt nii funktsionaalne kui esindama Eesti pealinna väärika visiitkaardina” ütles Salomets.

Ülemiste terminali uus ideekonkurss peab lisaks terminalihoonele lahendama raudteede ja Suur-Sõjamäe tänava alt kulgeva läbipääsu, ühendamaks Peterburi maantee-poolse kavandatava linnaväljaku Ülemiste City poolse alaga. Samuti võib kõne alla tulla Rail Baltica Ülemiste terminali kavandamine ühisterminalina, mis tähendab ka busside ooteala funktsionaalsuse lahendamist. Uus avalik linnaruum peab saama arhitektuurselt silmapaistva ja ideaalse lahenduse kooskõlas funktsioonidega, mida ühisterminal kandma hakkab. Et konkurss hõlmab rajatava keskväljaku näol ka jaama ümbritsevat ruumi, on oluline leida alale terviklik lahendus.

Vajadus uue ideekonkursi väljakuulutamiseks on tingitud projekti muutunud funktsionaalsusest ja piiratud hankevormist. “Neli aastat tagasi korraldatud Ülemiste terminali ideekonkurs ei osutunud paraku tulemuslikuks. Püüdsime läbirääkimiste käigus toonase ideekonkursi võitjaga OÜ Kolm Pluss Üks koostöös leida võimalikke lahendusi, kuid takistuseks osutusid nii etteantud eelarve kui hankeformaat ning ilmnes, et aastatetaguse võidutööga jätkamine ei oleks täna enam kooskõlas seadusega. Lisaks sellele on võrreldes kunagise ideekonkursiga saanud tänaseks märksa selgemaks Ülemiste terminali soovitud funktsionaalsus ja paiknemine,“ selgitas Rail Baltic Estonia OÜ tehniline juht Anvar Salomets.

Varasemalt toimunud ideekonkursi korraldas Tallinna linn. Erinevalt nelja aasta tagusest konkursist täna olemas ka piirkonna detailplaneering, mis hetkel ootab veel vastuvõtmist. Olulise täiendusena näeb detailplaneering ette Suur-Sõjamäe tänava ja Ülemiste City ühendamise.

Rail Baltic Estonia OÜ on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv ettevõte, mis on loodud Eesti riigi huvide esindamiseks Balti riikide ühisettevõttes RB Rail AS ning projekti realiseerimiseks ning administratiivsete ja tehniliste ülesannete täitmiseks Eestis. Rail Baltic Estonia OÜ-s töötab 12 inimest.