Rail Baltic Estonia OÜ korraldas hanke, et selgitada välja Muuga multimodaalse kaubaterminali* asukoha, võimekuse ja funktsioonide aspektist kaks kõige tasuvamat ja realistlikumat lahendust

Hankelepingu võitsid Civitta Eesti AS ning DB Engineering & Consulting GmbH, kes esitasid ühispakkumuse. Civitta Eesti AS on juhtiv sõltumatu konsultatsiooniettevõte, mis tegutseb Balti riikides ja läänepoolsetes SRÜ riikides. DB Engineering & Consulting GmbH on Deutsche Bahni tütarettevõte, mis tegutseb nii Saksamaal kui ka kogu maailmas, pakkudes transpordi- ja taristuprojektidele inseneriteenuseid, projektijuhtimist ja järelevalvet.

Rail Balticu Muuga kaubaterminali tehnoloogiliste ja ruumivajaduste analüüsi eesmärk on selgitada välja kaks kõige tasuvamat ja realistlikumat alternatiivset lõimitud lahendust kaubaterminali asukoha, tehnoloogilise võimekuse ja funktsioonide aspektist. Aluseks võetakse kaubavoogude nõudluse pikaajaline analüüs aastani 2055.

Muugal asub Eesti suurim kaubasadam ja see on spetsialiseerunud transiitkaupadele. Sadamaga ühendatavast Rail Balticu kaubaterminalist saab Rail Balticu kõige põhjapoolsem kaubajaam, mis peab tagama sujuva koostöö sadamataristu, praeguse teede- ja 1520 mm raudteevõrguga ning nendega seonduvate tehnoloogiatega ning vastama ka Rail Balticu kasutajate vajadustele. Tulevane terminal peab looma võimalused sadama laiendamiseks, uute kaubagruppide teenindamiseks ja investeeringute toomiseks tootmise, kaubavedude, laoteenuste ja logistikasektorisse.

* Multimodaalne terminal on hoone, rajatis või nende kogum, kus teenindatakse erinevate transpordivahenditega, sh maantee-, raudtee- ja meretranspordivahenditega veetavaid kaupu.