Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS on alustanud Rail Baltica raudteetaristu arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi arendamist.

Loodavad juhised pakuvad ühtlustatud kujundust raudteejaamade, raudteesildade, märgistuste, müratõkete, ökoduktide ning teiste struktuurielementide projekteerimiseks, mida rakendatakse Rail Baltica taristuprojekti edasisel arendamisel. Eesmärk on töötada välja uudsed lahendused, mis on majanduslikult ja tehniliselt teostatavad ning sealjuures standardiseeritud, et rakendada juhiseid rahvusvahelise raudteeliini üleselt. Ühtlasi sätestatakse juhistes piiratud liikumisvõimega isikute juurdepääsu võimalused ning avalikud ohutusnõuded.

Rahvusvahelise hanke tulemustest lähtuvalt koostab juhised Itaalia ettevõte 3TI Progetti koostöös SBS Engineering Group’iga. 3TI Progetti on rahvusvaheliselt tunnustatud inseneribüroo, millel on kahekümneaastane kogemus avaliku infrastruktuuri planeerimises ning kujundamises. Teostatud on üle 2500 projekti enam kui kolmekümnes riigis.

Ettevõte teeb tihedalt koostööd arvukate huvigruppidega, kelle hulka kuuluvad Baltimaade arhitektid, maastiku- ja sisearhitektid, ruumiplaneerijad, ülikoolid, raudteeliikluse korraldajad ja omavalitsused. Selle eesmärgiks on saada ekspertidelt sisendit ja selgitada välja ootused Rail Baltica visuaalse identiteedi osas. Ühtlasi uurib töövõtja erinevate sotsiaalsete gruppide vajadusi tagamaks Rail Baltica taristu turvalisus ja ligipääsetavus kõigile ühiskonna liikmetele. Tähelepanu on pööratud piiratud liikumisvõimega inimeste reisivõimaluste avardamisele, aga ka väikelaste vanematele ning eakatele.

Ettevalmistused arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi juhiste koostamiseks kestavad 35 nädalat, mille sisse jäävad kohtumised huvigruppidega, tagasiside töötoad ning ettekanded Eestis, Lätis ja Leedus. Peamine eesmärk on võtta arvesse kohalike arhitektide, maastikukujundajate ja ruumiplaneerijate laiahaardelist kogemust ning ekspertiisi, et leida parimaid lahendusi tuleviku reisijate vajaduste rahuldamiseks.

Juhiste lahutamatu osa on võrdlusuuring, mis tutvustab sarnaste maailmatasemel raudteetaristu projektide materjalide ning lahenduste valikut kujundus- ja ehitusprotsessides. RB Rail AS tiimiga kohtus 3TI Progetti tehniline juht Michele Amerio, kelle sõnul on Rail Baltica enamat kui üksnes kolme riigi vaheline taristuprojekt. “Eestil, Lätil ja Leedul on ühine ajalugu, kuid samuti väga eriline identiteet. Arhitektuuri juhiste eesmärk on luua kolmele Balti riigile ühine visuaalne keel, samal ajal toetades iga riigi ainulaadsust.”