Kolme Balti riigi ekspertide töörühm, kuhu kuuluvad Rail Baltica raudteetaristu haldamise eest vastutavate Rail Baltic Estonia OÜ, LTG Infra AB ja SIA Eiropas Dzelzcela Līnijas esindajad, on koostanud olulised ettepanekud raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamiseks pärast raudteeoperatsioonide alustamist praegu ehitusjärgus oleval Rail Baltica raudteeliinil.

Raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamine on üks raudteetaristut haldama hakkava ettevõtte põhifunktsioone. Raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise eesmärk on võimaldada raudtee kasutamisest huvitatud ettevõtetel planeerida vedusid teatud kindla aja jooksul. Ekspertide töörühm on välja töötanud mudeli, kuidas läbilaskevõime jaotamise protsess võiks Rail Baltica raudteeliinil toimida ning on teinud ettepaneku järgida Euroopa raudteeinfrastruktuuri ettevõtete assotsiatsiooni (RailNetEurope) väljatöötatud tavasid. Ekspertide töörühma ettepanekud esitatakse asjaomaste institutsioonidega konsulteerimiseks ja vastavusse viimiseks.

„Suures plaanis on infrastruktuuri ehitamine kogu raudtee elutsüklist vaid jäämäe tipp ja kuigi füüsilises keskkonnas on Rail Baltica olemas alles aastate pärast, peame juba nüüd mõtlema, kuidas raudteeoperatsioonid pärast taristu valmimist toimima hakkavad. Arvestades tõsiasja, et arendame uhiuut ühendust, on meil ainulaadne võimalus juba algusest peale asju õigesti teha. Tugeva ja funktsionaalse taristuhaldusmudeli väljatöötamine on selle ambitsiooni aluseks,“ lausus Rail Baltic Estonia tegevjuht ja juhatuse esimees Anvar Salomets.

Rail Baltica taristu haldamise eest vastutavate üksuste vahel loodi spetsiaalne koostöövorm 2020. aastal ning koheselt alustati ka Rail Baltica ettevalmistustöödega raudteetaristu haldusmudeli loomiseks. Selleks töötab ühine eksperttöörühm välja meetmed, mida saaks rakendada kõigis kolmes Balti riigis, et tagada huvitatud turuosalistele avatud ja lihtne juurdepääs rajatavale raudteeinfrastruktuurile.

Rail Baltica haldusmudeli kujundamisel lähtutakse eelnevalt väljatöötatud tegevuskavast, kus on määratletud kaksteist infrastruktuuri haldamise ja selle tegevusega seotud põhivaldkonda, nagu kasutustasude võtmine ja läbilaskevõime jaotamine, koondpunkti (one-stop shop ) põhimõtte rakendamine, raudteeohutus jne.

Pidades silmas, et rongiliiklus käivitatakse Rail Baltica raudteel koheselt pärast projekti valmimist, toimub taristuhaldusmudeli väljatöötamine ja ettevalmistused raudtee opereerimisfaasiks paralleelselt. Lisateavet võib leida eksperttöörühma iga-aastasest tegevusaruandest. Kindlustamaks, et Rail Baltica taristuhaldusmudeli väljatöötamise eesmärgid oleksid õigeaegselt saavutatud, allkirjastasid Rail Baltic Estonia OÜ, LTG Infra AB ja SIA Eiropas Dzelzcela Linijas hiljuti ka memorandumi, mis määratleb koostööraamistiku ja järgitavad põhimõtted.