Täna asetati Rail Baltica põhitrassi esimese objekti, Saustinõmme viadukti nurgakivi, mis tähistab ühtlasi Rail Baltica kiire raudteeühenduse ehituse algust.

Rail Baltica ehituse lükkasid käima peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei.


Peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei

„Viimasel paaril aastal on Rail Baltica projekt Eestis jõudsalt edasi liikunud. Trassi põhiprojekteerimine käib, Ülemiste ühisterminali arhitektuurikonkurss on edukalt lõppenud ja käivad läbirääkimised võitjatega ning Pärnu terminali projekteerimine hakkab kohe pihta. Olulise teetähisena saime täna ka kuulutada alanuks Rail Baltica ehitamise Eestis ja asetada üheskoos nurgikivi Saustinõmme maanteeviaduktile,“ lausus Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave.  „Headmeelt valmistab ka Euroopa Liidu jätkuvalt tugev toetus projektile, mis leidis ka tänasel sündmusel taaskordselt kinnitust.“

Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on oluline projektiga tempokalt edasi liikuda. „Rail Baltica on Balti riikide läbi aegade kõige suurem ehitusprojekt, mistõttu on iga selline sündmus, kus näeme vahetult projekti edenemist, märgilise tähendusega. Samavõrd oluline on hea riigisisene ja asutuste vaheline koostöö ning usun, et Rail Baltic Estonia, Maanteeamet ja ühisettevõte RB Rail AS suudavad täna kinnitatud koostööd tulevikus ka järgmistel Rail Baltica objektidel edukalt rakendada,“ sõnas Aas.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

 „On uhke tunne olla Rail Baltica esimese Eesti ehitusprojekti peatöövõtja. Meie koostööd iseloomustab juba praegu positiivne energia, mis on alati hea tulemuse eelduseks. Julgustame Rail Balticat, kui üht lähiaastate suurimat taristuprojektide tellijat, näitama Eesti ehitusturul uute praktikatega eeskuju, eriti nõudlike tööohutusküsimuste rakendamisel, “ ütles YIT president ja tegevjuht Kari Kauniskangas.

YIT Grupi president ja tegevjuht Kari Kauniskangas

Saustinõmme viadukt, mis ületab Rail Baltica põhitrassi, on Rail Baltic Estonia ja Maanteeameti esimene koostööprojekt ühenduse rajamisel. Koostöös Maanteeameti ja suuremate võrguvaldajatega ehitatakse lähiaastatel välja erinevaid tulevase Rail Baltica ning olemasoleva taristu ristumisi. See tähendab muu hulgas maanteeviaduktide ehitamist, kõrgepingeliinide ja gaasitorustike ümberpaigutamist.

Ettevõttega AS YIT Infra Eesti sõlmitud ehitusleping hõlmab 4,1 kilomeetri pikkuse eraldusribaga neljarajalist maanteed, mis ühendab Luige ja Saku liiklussõlmi. Lisaks Rail Baltica trassi ületavale maanteeviaduktile on lõigule planeeritud ka Saku liiklussõlme uued paarisviaduktid ning loomatunnel. Kolmest teelõigule tulevast paarisviaduktist üks, Saustinõmme viadukt, hakkab ületama planeeritud Rail Baltica trassi. Kõik tööd peaksid olema lõppenud 2021. aasta II kvartaliks.

Ehitustööde kogumaksumus on ca 19 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus Maanteeameti tööde osale 10,31 miljonit eurot ning Rail Baltic Estonia OÜ finantseeritav Saustinõmme viadukt ja sellest tulenevad lisatööd moodustavad 6,92 miljonit eurot.

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 2 tunniga.