Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel valmis maa ümberkruntimise menetlusi kiirendav ja lihtsustav tarkvara.

Kuna Rail Baltica trassile jääb eraomandis olevaid kinnisasju, mille omanikud pole huvitatud maa müümisest, vaid piiride liigutamisest, tellis riik tarkvara, mis võimaldab ümberkruntimise tarbeks kinnisasjade väärtuse hindamist, maaüksuse piiride muuutmist väärtuse alusel, maakorralduspiirkonna kaardi, hindamiskaardi ja bilansitabeli moodustamist ning ümberkruntimiskava koostamist.

Rakendus telliti Rail Baltica projekti tarbeks, aga Maa-amet saab seda kasutada ka teiste analoogsete projektide juures, kus maade ümberkruntimine on otstarbekas. Tehnilise võimekuse väljaarendamine kiirendab tuntavalt maakorraldustööde läbiviimist ja aitab kaasa maaomanikega kokkuleppimisele vajaliku maa riigile omandamisel.

Tarkvara telliti riigihanke korras aktsiaseltsilt Datel. Keskkonna loomist rahastas Euroopa Ühendamise Rahastu.