Esialgsed võrdlustulemused Pärnu- ja Raplamaa trassikoridoride alternatiivide kohta on valminud ja ülevaatamisel ning läbiarutamisel projekti töögrupis. Samaaegselt on täpsustamisel KSH programmiga seonduv. Eeldusel, et KSH programm kiidetakse heaks aprillis, toimuvad Pärnu- ja Raplamaal võrdlustulemuste avalikud arutelud mais. Harjumaal on trassikoridoride alternatiivide võrdlusperiood pikenenud tulenevalt Tallinna ringteega seotud trassivariantide täpsustamisest ning Harjumaa trassivariantide võrdlustulemusi tutvustatakse hetkeseisuga eeldatavalt juunis.

Seejärel koostatakse kõigile trassialternatiividele täpsemad eskiislahendused, mis jõuavad avalikkuse ette praeguste plaanide kohaselt selle aasta oktoobris-detsembris. Eesmärk on jõuda 2015. a keskpaigaks planeeringulahenduse kooskõlastusringile saatmiseni ja aasta lõpuks planeeringu kehtestamiseni.